کشکول ریاضی رامیانی

مطلب علمی و فرهنگی و سرگرمی

امام رضا (ع):

روزگاری می رسد که اگر عافیت ده قسمت باشد٬ ۹ تای آن در کناره گیری از

مردم و یک تای باقی مانده در سکوت است!

تحریرگردید در چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ساعت 22:40 توسط دبیر کشکول نویس| |

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ساعت 22:6 توسط دبیر کشکول نویس| |

براي آغاز بحث جذر، عدد 2231 را با تقريب كم تر از "يك" بدست مي آوريم.

الف) از سمت راست دو رقم دو رقم جدا مي كنيم.

به اين ترتيب عدد 2231 در دو جزء  ديده مي شود و همين جا مي توانيم تشخيص دهيم كه جواب جذر 2231 دو رقمي است.

بنابراين وقتي جذر تقريبي 22 را  4 در نظر مي گيريم در واقع جذر تقريبي 2200 را  با تقريب كم تر از 10 و به روش قطع كردن 40 حدس زده ايم.

بنابراين :

                       


ادامه مطلب
تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:59 توسط دبیر کشکول نویس| |

36 هزار تومان را میان سه برادر طوری تقسیم کرده ایم که به هر یک به اندازه سنش پول برحسب هزار تومان رسیده است برادر کوچک تر نیمی از پول خود را به تساوی میان دو برادر دیگر تقسیم میکند برادر وسطی وپس از آن برادر بزرگ تر همین کار را انجام می دهد .در پایان پول های هر سه برادر با هم برابر می شود .برادر وسطی چند سال دارد؟

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:55 توسط دبیر کشکول نویس| |

1.در شکل زیر اضلاع مربع ها با هم برابر هستند.با این که یکی از راوس مربع پایین مرکز تلاقی اقطار مربع دیگر باشد مساحت قسمنت رنگی چقدر است؟

 

2.

3.

4.در شکل زیر قرینه ی نقطه ی Oنسبت به ضلعABبرابر است با N.نقطه ی Oمرکز برخورد میانه ها و عمودمنصف های مثلث است.ثابت کنید که:MON=90

5.A1=E1  و   ED=BC اثبات کنید:ABC=EDC

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:53 توسط دبیر کشکول نویس| |

2.

3.

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:52 توسط دبیر کشکول نویس| |

 

 

فرض کنید عدد به صورت زیر باشد:

 

ab5

 

a=صدگان

 

b=دهگان

 

یکان=5

 

حاصل مربع این عدد به شکل زیر میباشد

 

دو رقم سمت راست:25 (یعنی عدد 5 یکان را به توان 2 میرسانیم)

 

سایر ارقام سمت چپ:ab+1*ab

 

مثال:

 

مربع عدد 75

 

دو رقم سمت چپ:25

 

سایر ارقام سمت راست:

 

56=(7+1)*7

 

جواب مربع این عدد:5625

 

مثال های بیشتر:


مربع195=38025
مربع1995=398025
مربع245=...........??

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:39 توسط دبیر کشکول نویس| |

http://absharan.com/blog/riazi/image004.jpg

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ساعت 21:52 توسط دبیر کشکول نویس| |

رياضی درس خشک و درس سردی است رياضی بهر ما همچون نبردی است
نبردی کاندر آن تيغت مداد است حريف و دشمنت مشق زياد است
نبردی کاندر آن خونت نريزند ولی صفرت به رنگ خون نويسند
به ميدان نبردش چون نهی پا نگاهت را بگردانی به هرجا
به هر سو بهر قتلت ايستاده چهل فرمول تابع های ساده
به مشرق خيل خطهای عمودی به مغرب شصت و دو سور وجودی
براکت اين طرف با قدر مطلق در آن سو حد و انتگرال و مشتق
دو صد لعنت بر ا ين اقوام سينوس به تانژانت و کتانژانت و کسينوس
که فرمولهای آن بي حد و بی حصر بود در صورت و در مخرج کسر
خلاصه مي کنم ديگر کلامم قبولش مي کنی يا نه ندانم

 

به ميدان پا منه کارت خراب است دراينجا نمره بيست چون سراب است

منبع: http://farzanegange-riazi.blogfa.com/post/32

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ساعت 21:49 توسط دبیر کشکول نویس| |

رياضی درس خشک و درس سردی است رياضی بهر ما همچون نبردی است
نبردی کاندر آن تيغت مداد است حريف و دشمنت مشق زياد است
نبردی کاندر آن خونت نريزند ولی صفرت به رنگ خون نويسند
به ميدان نبردش چون نهی پا نگاهت را بگردانی به هرجا
به هر سو بهر قتلت ايستاده چهل فرمول تابع های ساده
به مشرق خيل خطهای عمودی به مغرب شصت و دو سور وجودی
براکت اين طرف با قدر مطلق در آن سو حد و انتگرال و مشتق
دو صد لعنت بر ا ين اقوام سينوس به تانژانت و کتانژانت و کسينوس
که فرمولهای آن بي حد و بی حصر بود در صورت و در مخرج کسر
خلاصه مي کنم ديگر کلامم قبولش مي کنی يا نه ندانم

 

به ميدان پا منه کارت خراب است دراينجا نمره بيست چون سراب است

منبع: http://farzanegange-riazi.blogfa.com/post/32

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ساعت 21:49 توسط دبیر کشکول نویس| |

معمای دیوفانت

دیوفانت از ریاضی دانان یونان باستان بوده که بویژه روی مساله های  مربوط به عدد صحیح کار میکرده است.پس از در گذشت دیوفانت شاگردانش نوشته  زیر را بر روی سنگ گور او حک کردند:

اینجا ارامگاه دیوفانتوس است.او عمری طولانی داشت یک ششم سالهای عمرش را در کودکی گذراند , پس از ان یک دوازدهم سالهای عمرش را در جوانی سپری کرد ,  انگاه پس از انکه یک هفتم از سالهای عمرش هم گذشت ازدواج کرد. پنج سال پس  از انکه ازدواج کرد, همسرش برای او یک پسر اورد.سرنوشت چنین بود که این پسر پیش از او درگذرد در حالی که تعداد سالهای عمرش نصف تعداد سالهایی بود که  پدرش زندگی کرد.

دیوفانتوس چند سال عمر کرد و مرگ او چند سال پس از در گذشت پسرش روی داد؟

چشمه

در باغی چشمه‌ای‌بود و دیوارهای بلند گرداگرد  آن باغ، تشنه‌ای دردمند بالای دیوار با حسرت به آب نگاه می‌کرد. ناگهان  خشتی از دیوار کند و در چشمه افکند. صدای آب مثل صدای یار شیرین و زیبا به  گوشش آمد. آب در نظرش شراب بود. مرد آنقدر از صدای آب لذت می‌برد که تند  تند خشت‌ها را می‌کند و در آب می‌افکند.
آب فریاد زد: های، چرا خشت می‌زنی؟ از این خشت زدن بر من چه فایده‌ای می‌بری؟...

تشنه گفت: ای آب شیرین! در این کار دو فایده است. اول اینکه  شنیدن صدای آب برای تشنه مثل شنیدن صدای موسیقی رُباب است. نوای آن حیات  بخش است، مرده را زنده می‌کند. مثل صدای رعد و برق بهاری برای باغ سبزه و  سنبل می‌آورد. صدای آب مثل هدیه برای فقیر است. پیام آزادی برای زندانی  است، بوی یوسف لطیف و زیباست که از پیراهنِ یوسف به پدرش یعقوب می‌رسید .

فایدة دوم اینکه: من هر خشتی که برکنم به آب شیرین نزدیکتر می‌شوم، دیوار کوتاهتر می‌شود. 

خم شدن و سجده در برابر خدا، مثل کندن خشت است. هر بار که خشتی از غرور خود  بکنی، دیوار غرور تو کوتاهتر می‌شود و به آب حیات و حقیقت نزدیکتر می‌شوی.  هر که تشنه‌تر باشد تندتر خشت‌ها را می‌کند. هر که آواز آب را عاشق‌تر  باشد. خشت‌های بزرگتری برمی‌دارد.

                        

آیا همه این شگفتی ها و اسرار موجود در کلمات و آیات اتفاقی است؟

دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد  برابر است با زن.گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است اما  واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود  24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات  نیز کاملاً بی‌اشکال است، یعنی 24=24. با مطالعه بیشتر آیات مختلف، او  کشف نموده‌است که این مسئله درمورد همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده این با  آن برابر است، صدق می‌کند. به کلماتی که دفعات به‌کار بستن آن در قرآن ذکر  شده، نگاه کنید:

به هر لفظ و کلمه ای که دربرابر آن آماده است دقت فرمایید:

دنیا 115 / آخرت 115 ملائک 88 / شیطان 88 زندگی 145 / مرگ 145 سود 50 / زیان 50 ملت (مردم) 50 / پیامبران 50 ابلیس 11 / پناه جستن از شر ابلیس 11 مصیبت 75 / شکر 75 صدقه ٧٣ / رضایت ٧٣ فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) ١٧ مسلمین 41 / جهاد 4١ طلا 8 / زندگی راحت ٨ جادو 6٠ / فتنه 6٠ زکات ٣٢ / برکت ٣٢ ذهن 4٩ / نور 4٩ زبان ٢5 / موعظه (گفتار، اندرز) ٢5 آرزو ٨ / ترس ٨ آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) ١٨ / تبلیغ کردن ١٨ سختی ١١4 / صبر١١4 محمد (صلوات الله علیه) 4 / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) 4 مرد ٢4 / زن ٢4 همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم: نماز5، ماه ١٢، روز ٣65 دریا ٣٢، زمین (خشکی) ١٣ دریا + خشکی = 45=13+32 دریا = %1111111/71= 100 × 45/3 خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13 دریا + خشکی = % 00/100 دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 % از کره زمین را فراگرفته است. آیا همه اینها اتفاقی است؟ به گزارش شفقنا سوال اینجاست که چه کسی به حضرت محمد (صلوات الله علیه) اینها را آموخته است؟ قرآن هم دقیقاً همین را بیان می‌کند و خطاب به پیامبر عظیم الشأن می فرماید :

و انزل علیک الکتاب و الحکمه و علّمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما )(نساء 311) و خدا به تو این کتاب و مقام حکمت و نبوت را اعطا کرد و آنچه را که نمی دانستی تو را بیاموخت که خدا را با تو لطف عظیم است.

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله): " قرآن بخوانید بدرستی که خداوند تعالی قلبی را که قرآن درآن جای دارد عذاب نمیکند".

 

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ساعت 11:44 توسط دبیر کشکول نویس| |

تاريخ و مكان تولد حضرت زهرا (س)

تاريخ و مكان تولد حضرت زهرا (س) در تاريخ تولد فاطمه عليهاالسلام در بين علماى اسلام اختلاف است. لكين در بين علماى اماميه مشهور است كه آن حضرت در روز جمعه بيستم ماه جمادى الثانى سال پنجم بعثت تولد يافته است. (1) مكان تولد حضرت زهرا (عليهاالسلام) در شهر مكه و در خانه خديجه اتفاق افتاد. اين خانه در محله‏اى است كه در گذشته به آن «زقاق العطارين» يعنى كوچه عطارها مى‏گفتند. رسول خدا (صلى اللَّه عليه و آله) تا هنگام هجرت، در آن خانه ساكن بود. خانه مباركى كه بارها در آن فرشته وحى بر پيامبر (صلى اللَّه عليه و آله) نازل گرديد. اين خانه بعدها به صورت مسجد درآمد. (2) و از آنجا كه محل نزول وحى و بخشى از قرآن، زيستگاه پيامبر (صلى اللَّه عليه و آله) و مكان تولد حضرت زهرا (عليهاالسلام) بود، در نظر عموم مسلمين ارزش معنوى و قداستى خاص داشت. و از اين رو بارها در طول تاريخ هم‏زمان با تعمير و توسعه مسجد الحرام، نسبت به مرمت بناى آن اقدام كردند. (3) كيفيت و چگونگى تولد حضرت زهرا (س) دوران باردارى حضرت خديجه سلام‏اللَّه‏عليه سپرى گشت، زمان وضع حمل فرارسيد، حضرت خديجه سلام ‏اللَّه‏ عليه براى زنان قريش پيام فرستاد تا بيايند و او را در امر وضع حمل كمك كرد و كارهاى مربوط به اين برهه كه مخصوص زنان است برعهده گيرند. اما زنان قريش پاسخ دادند كه ما نخواهيم آمد، چرا كه سخن ما را نشنيده انگاشتى و با محمد صلى اللَّه عليه و آله يتيم ابوطالب، پيمان زناشوئى بستى.خديجه از اين پاسخ رنجيده خاطر گشت، اما در يكى از همين روزها در حالى كه او همچنان در بستر آرميده بود، چهار زن گندمگون و بلندبالا مشاهده نمود كه بر او وارد شدند. خديجه كه از ديدن آنان در هراس شده بود به تكاپو افتاد اما يكى از زنان او را آرام نمود و گفت: اى خديجه! اندوهگين و هراسناك مباش، ما از جانب خدا به سويت آمده ‏ايم و خواهران تو هستيم، من ساره همسر ابراهيم خليلم و اين آسيه همسر فرعون است و آن يكى مريم دختر عمران و چهارمين ما صفورا دختر شعيب است. در اين هنگام چهار زن در چهار سوى خديجه سلام ‏اللَّه‏ عليه قرار گرفتند و حضرت خديجه سلام ‏اللَّه‏ عليه حمل خود را بر زمين نهاد و نورى از او ساطع گرديد كه شرق و غرب عالم پرتوافكن شد. نورى كه به خانه‏ هاى مكه راه يافت و همه را در حيرت فروبرد. پس از آن ده فرشته همراه با طشت و ابريقى مملو از آب كوثر از آسمان فرود آمدند. آن بانويى كه در پيش روى خديجه قرار داشت مولود را با آن آب شستشو داده و جامه كه از شير سفيدتر و از عنبر خوشبوتر بود بيرون آورد.

با يكى تن مولود را پوشاند، و ديگرى را مقنعه‏ى او قرار داد آنگاه دست خود را بر لبان كودك نهاد و او را به سخن گفتن وادار نمود، فاطمه دهان گشود و چنين فرمود: اشهد ان لا اله اللَّه و اشهد ان محمد رسول‏اللَّه سيدالانبياء و ان بعلى سيدالاوصياء و ولدى سادة الاسباط. آنگاه يكايك بانوان را سلام داده به نامشان خواند. آنها هم با رويى گشاده مولود فرخنده را مورد ملاطفت قرار دادند. حوريان بشارت تولد او را به آسمانها بردند.

در آسمان از يمن قدوم او نورى پديدار آمد و ساطع گرديد كه تا آن زمان سماواتيان چنين نورى را رؤيت ننموده بودند. بانوان خديجه را شادباش گفته از ميمنت و مباركى و طهارت نسلش سخنها گفتند. خديجه با سرورى زايدالوصف كودك را در آغوش كشيد و با دنيايى اميد و آرزو پستان در دهان او گذارد. 1- علماى اماميه و علماى عامه در سال ولادت حضرت فاطمه اختلاف دارند. اكثر علماى عامه تولد او را قبل از بعثت مى‏دانند.

عبدالرحمن بن جوزى در كتاب تذكره‏ى الخواص ص 306 مى‏نويسد: تاريخ‏نگاران نوشته‏ اند كه فاطمه‏ ى زهرا در سالى متولد شد كه قريش به ساختن مسجدالحرام مشغول بودند. يعنى پنج سال قبل از بعثت. محمد بن يوسف حنفى در كتاب «نظم دررالسمطين» ص 175 مى‏نويسد: فاطمه در سالى متولد شد كه قريش مشغول ساختن كعبه بودند. طبرى در ذخائرالعقبى ص 53 از قول عباس نقل مى‏كند كه گفت: فاطمه در سالى متولد شد كه قريش مغشول ساختن خانه‏ى كعبه بودند و در آن هنگام پيغمبر در سن سى و پنج سالگى بود.

2- كامل ابن‏اثير ج 2 ص 40. 3- شفاءالغرام ج 1 ص 272- مراة الحرمين ج 1 ص 189/ 192.

منبع:aviny.com

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ساعت 11:41 توسط دبیر کشکول نویس| |

اعداد 1 تا 9 در پنج حلقه ی المپیک طوری قرار گرفته اند که مجموع اعداد هر حلقه برابر 11 است: آیا می توانید این اعداد را به سه طریق دیگر در حلقه های المپیک قرار دهید تا مجموع اعداد حلقه ها با هم برابر شوند. ؟

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ساعت 21:10 توسط دبیر کشکول نویس| |

پیشاپیش سال جدید ۱۳۹۴رابرتمام دوستان و همکاران تبریک میگویم ...

تحریرگردید در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ساعت 20:22 توسط دبیر کشکول نویس| |

از دوران یک سطح در فضا حجم بوجود می آید . 

از دوران یک مستطیل حول طول یا عرض آن استوانه بوجود می آید.

از دوران مثلث قائم الزاویه حول یکی از ضلع های زاویه قائمه آن مخروط بوجود می آید .

از دوران دایره یا نیم دایره حول قطر آن کره بوجود می آید .

تحریرگردید در یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ساعت 15:13 توسط دبیر کشکول نویس| |

 

خزان زود هنگام و كبود شدن ياس بوستان

 پيامبر ، تسليت باد .

 

تحریرگردید در یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ساعت 15:6 توسط دبیر کشکول نویس| |

حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهارداشت: امروز (شنبه)، جلسه مشترکی با حضور معاونین توسعه منابع و حقوقی وزارت آموزش و پرورش، تشکیل و پس از تبادل نظر پیرامون تقاضای فرهنگیان مبنی بر اجرای ناقص فوق‌العاده شغل، تصمیم‌گیری شد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به اینکه بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه داده بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت برای مشاغل هم سطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز، مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر 1500 امتیاز و مشاغل همسطح کارشناسی ارشد و بالاتر حداکثر 2000 امتیاز به عنوان فوق العاده شغل منظور کند، هیات دولت در تاریخ 26 خرداد سال 92 این امتیار را برای فرهنگیان در مشاغل همسطح کاردانی 500، همسطح کارشناسی 1000 و بالاتر از کارشناسی 1500 امتیاز تصویب کرده است.

قربانی ادامه داد: بنابراین آموزش و پرورشی‌ها یک مصوبه خاص خود در تاریخ 26 خرداد 92 داشتند که شاکیان آن را نشان نداده بودند. در ارتباط با این مصوبه معاونین وزیر آموزش و پرورش متعهد شدند که اگر مواردی به صورت ناقص اجرا شده یا اجرا نشده، به صورت دقیق اجرا کنند. بنابراین آموزش و پرورشی‌ها بر اساس مصوبه 26خرداد 92 عدد امتیازی که دولت برایشان منظور کرده، 500 امتیاز برای کاردانی، 1000 امتیاز برای کارشناسی و حداکثر 1500 امتیاز برای بالاتر از کارشناسی است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: بنابراین مصوبه مورخ 21 فروردین 93 که در آن مقرر شده دستگاه‌هایی که بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنها اجرا نشده است می‌توانند با استفاده از منابع داخلی خودشان برای مشاغل کاردانی 700، کارشناسی 1500 و بالاتر از کارشناسی 2000 امتیاز مقرر کنند؛ اولا شامل آموزش و پرورشی‌ها نمی شود چون گفته دستگاه‌هایی که تا ابلاغ این مصوبه بند 5 ماده 68 راجع به انها اجرا نشده در حالی که بر اساس مصوبه 26 خرداد 92، دولت درباره آموزش و پرروش این موضوع را اجرا کرده است.

قربانی گفت: علاوه بر این است، رییس مجلس شورای اسلامی هم مصوبه 93 را خلاف قانون اعلام کرده است. بنابراین مصوبه دولت قبلی کهدر سال  92 بود مصون از تعرض رییس مجلس واقع شده و قانونی بوده و مصوبه سال 93 غیر قانونی اعلام شده ضمن اینکه آموزش و پروزش شامل آن نمی شود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری گفت: توصیه ما به فرهنگیان این است که اولا با توجه به تعهد معاون وزیر آموزش و پرورش، حق آنها را بر اساس مصوبه خرداد 92 خواهند داد بنابراین تحمل کنند و دادخواست ندهند و اگر هم دادخواست می‌دهند ملاک محاسبه حقوق فرهنگیان مصوبه 26 خرداد ماه سال 92 است.

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ساعت 22:3 توسط دبیر کشکول نویس| |

تحریرگردید در چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ساعت 10:21 توسط دبیر کشکول نویس| |

سلام خدمت همکاران ودوستان چند مدتی بود به علت امتحانات ترم و خرابی لب تاپ من و استرس امتحانات پایان ترم نتوانستم مطلبی بنویسم ...ان شالله بعد از اتمام درسم با حوصله ووقت زیاد میتونم بیشتر در خدمت وبلاگ باشم ..آخه باید قبول کرد که رشته ارشد آنالیز سخته.....تافرصت دیگه که باقدرت در اختیار شماباشم

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ساعت 20:39 توسط دبیر کشکول نویس| |

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز مجلس در جریان رسیدگی به سوال از وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: ما از دبستان تا دانشگاه باید شرایط تحصیل را برای همه فراهم کنیم، اما متأسفانه در هر دوره‌ای وزیر آموزش و پرورش تنها برنامه خود را اجرا می‌کند و آموزش و پرورش را به آزمایشگاه خود تبدیل کرده است.

 

وی با انتقاد از عدم اجرای قانون مصوب مجلس درباره تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی، اظهار کرد: طبق قانون طی دو سال باید این موضوع اجرایی می‌شد، اما با گذشت این مدت هنوز هیچ اقدام عملی از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته است.

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تأکید بر این‌که به خواسته‌های به حق این قشر از جامعه باید رسیدگی شود، گفت: چرا آزمون استخدامی برخلاف این‌که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود برگزار می‌شود تا به حال برگزار نشده است و ما شاهد هستیم که این معلمان مقابل مجلس تجمع می‌کنند.

 

وی خطاب به وزیر آموزش و پوروش گفت: اگر با دختر یا پسر شما اینگونه رفتار شود آیا بدبین نمی‌شدید که اکنون به بهانه‌های مختلف قانون را اجرا نمی‌کنید؟ آیا می‌دانید این رفتار شما چه تأثیر سویی دارد.

 

قاضی‌پور خاطرنشان کرد: معلمان تا کی باید منتظر بمانند اما هیچ دردی از مشکلات آنها حل نشود؟

 

وی خطاب به فانی با اشاره به این‌که به قول‌هایی که در مورد معلمان داده بودید عمل نشده است، گفت: حتی بیمه طلایی فرهنگیان ارزش چندانی ندارد و تمام طرح‌ها و برنامه‌هایی که به بهود وضعیت و ارتقا بیانجامد مسکوت مانده است.

 

قاضی‌پور همچنین اظهار کرد: آقای وزیر شما به دلیل عدم اجرای قانون مصوب مجلس متخلف هستید و شما مکلف بودید طی دو سال طرح مربیان پیش دبستانی و شرکتی را اجرایی کنید.

 

قاضی پور افزود: اخبار واصله حاکی از این است که شما با آقای نوبخت توافق کرده‌اید که به جای این معلمان پیش دبستانی و شرکتی عزیز، عزیزان خود را استخدام کنید، آیا مشکل برای حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بخواهد به حکومت ساسانیان برگردد؟

 

وی در پایان اظهار کرد: فکر می‌کنم آنقدر اعتبار وجود دارد که حق و حقوق فرهنگیان به موقع پرداخت شود.

 

به گزارش ایسنا، با توجه به این‌که قاضی پور از پاسخ‌های وزیر قانع نشد از رئیس جلسه درخواست کرد که آن را به رأی بگذارد.

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ساعت 23:54 توسط دبیر کشکول نویس| |

If the picture does not load, press F5!

دلا میلاد ختم المرسلین است
فروغ آسمانی در زمین است
محمد (ص) مهر ظلمتْ سوز آمد
شب یلدای ما را روز آمد

پيشاپيش ولادت با سعادت حضرت محمد بر همه شما تبريك باد

تحریرگردید در پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ساعت 12:59 توسط دبیر کشکول نویس| |

مجلس میهمانی بود... پیر مرد از جایش برخاست تا به بیرون برود. اما وقتی که بلند شد، عصای خویش را بر عکس بر زمین نهاد، و چون دسته عصا بر زمین بود، تعادل کامل نداشت.

دیگران فکر کردند که او چون پیر شده، دیگر حواس خویش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را بر عکس بر زمین نهاده.به همین خاطر صاحبخانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود

به وی گفت: پس چرا عصایت را بر عکس گرفته ای؟! پیر مرد آرام و متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است، می خواهم فرش خانه تان خاکی نشود. مواظب قضاوت هایمان باشیم...

به قول دكتر شریعتی:

برای کسی که می فهمد       هیچ توضیحی لازم نیست

و برای کسی که نمی فهمد         هر توضیحی اضافه است

تحریرگردید در یکشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ساعت 21:41 توسط دبیر کشکول نویس| |

سلام یه معمای جالب اگه تونستید بگید کدوم یکی از این شکل‌ها از یک نخ و دیگری از دو نخ تشکیل شده؟؟!!

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ساعت 17:15 توسط دبیر کشکول نویس| |

 

 

کارشناس تغذیه بیمارستان شهید بهشتی همدان گفت: تغذیه صحیح بهترین راه پیشگیری از بیماری کبد چرب است.

 

‘زهرا خسروی’روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کبد چرب اختلال مزمن و بدون علامت کبدی است که علت آن تجمع چربی و التهاب در کبد است.

وی اظهار کرد: شایع ترین علل کبد چرب در ایران چاقی، دیابت، سو تغذیه و بالا بودن چربی خون است و در کشورهای دیگر مصرف بالای الکل از شایع ترین علت ها محسوب می شود.

وی اضافه کرد: از دیگر علل کبد چرب می توان به کاهش وزن ناگهانی، اختلالات مادرزادی، سو جذب چربی، تغذیه ناصحیح و مصرف بیش از حد چربی و کربوهیدرات، گرسنگی طولانی مدت و تغذیه وریدی طولانی مدت اشاره کرد.

وی عنوان کرد: تحقیقات و بررسی ها همچنین نشان داده داروهایی مانند کورتون ها، هورمون های استروژن، قرص های ضد بارداری، داروهای تقویت جنسی و استرس از عوامل زمینه ساز این مشکل هستند.

وی گفت: کبد چرب بدون علامت است و در بعضی افراد ممکن است احساس پری شکم و درد خفیف ناحیه راست شکم را ایجاد کند، این مشکل به صورت اتفاقی در حین بررسی های آزمایشگاهی یا سونوگرافی مشخص می شود.

وی اضافه کرد: این مشکل به ویژه در مراحل اولیه قابل درمان است، اما در تعدادی از بیماران در صورت درمان نشدن ممکن است به فیبروز کبدی یا در نهایت سیروز کبدی منجر شود که در این صورت درمان آن بسیار دشوار خواهد بود.

این کارشناس تغذیه تصریح کرد: کاهش تدریجی وزن و ورزش روزانه می تواند به گونه چشمگیری در درمان کبد چرب مفید باشد البته باید توجه کرد که کاهش ناگهانی وزن ممکن است این مشکل را تشدید کند.

وی افزود: طب سنتی تدابیر خوبی برای درمان کبد چرب دارد، البته برای درمان آن باید به پزشک متخصص مراجعه کرد زیرا نوع گیاهان و درمان تجویز شده براساس شرایط و مزاج افراد متفاوت است.

وی با اشاره به انواع مواد غذایی مفید برای کبد ،گفت: آب میوه ها و آب سبزیجات بدون افزودن قند جزو نوشیدنی های سالمی هستند که برای کبد بسیار مفید هستند که در بین این نوشیدنی ها می توان به آب هویج، آب سیب، آب لیموترش، آب جعفری و اسفناج اشاره کرد .

خسروی بیان کرد: مواد غذایی سرشار از گوگرد جز مواد غذایی مفیدی هستند که به روند سم زدایی از بدن که در کبد انجام می شود کمک زیادی می کنند زیرا کبد از مولکول های گوگردی برای مقابله با آفت کش ها و سمومی استفاده می کند که از طریق مصرف مواد غذایی وارد بدن می شوند.

وی بیان کرد: از بین مواد غذایی حاوی گوگرد می توان به سیر، پیاز، کلم، کلم بروکلی و گل کلم اشاره کرد که بهتر است این مواد غذایی به صورت خام مصرف شوند چون فرایند گرمایشی میزان مواد و عناصر مغذی این مواد غذایی را کاهش می دهد.

این کارشناس تغذیه با اشاره به خواص سم زدایی برخی از گروه های مواد غذایی گفت: کلم ها دارای خاصیت سم زدایی قوی برای کبد بوده و دارای موادی هستند که بعضی سموم را در بدن خنثی می کنند.

وی باذکر اینکه دارچین نیز یکی از ادویه هایی است که می تواند به عملکرد خوب کبد کمک زیادی کند،افزود: عسل و هر آنچه که از تلاش زنبورهای عسل به دست می آید کبد را در سلامت نگه می دارد و مصرف آب لیموترش تازه در یک لیوان آب داغ و استفاده آن به صورت ناشتا باعث پاک شدن کبد می شود.

وی اضافه کرد: حالت تهوع، مشکلات کلیوی و حتی اختلالات جنسی می تواند ناشی از اشباع شدن کبد باشد زمانی که ضایعات زیادی در کبد جمع شده، علایم زیادی بروز می کند که در این حالت روغن زیتون برای کبد بسیار سودمند است چون خواص ملینی دارد که این روغن، کبد را تمیز و مشکلات کبدی را رفع می کند.

 

این کارشناس تغذیه الکل را جز پنج ماده مخرب و آسیب رسان به کبد دانست و عنوان کرد: آرد سفید یا همان آرد بدون سبوس نیز یکی از عوامل تشکیل سنگ کلیه محسوب شده و در عین حال باعث ابتلا به بیماری سیروز کبدی می شود.

وی ادامه داد: همه محصولات غذایی فرآوری و تصفیه شده مانند برنج سفید، نمک تصفیه شده و قند سفید می توانند به کبد آسیب برسانند همچنین مصرف مواد غذایی سرخ کردنی، گوشت های چرب، گوشت هایی با پوست یا چربی و مواد غذایی نیمه پخته شده و استفاده از مواد غذایی حاوی رنگ های خوراکی و شیرین کننده های مصنوعی را نیز باید محدود کرد.

این کارشناس تغذیه همچنین دیر خوابیدن در شب و دیر بیدار شدن در صبح، زیاد غذا خوردن، با عجله صبحانه خوردن، مصرف بیش از حد داروها، مصرف نامناسب روغن را از جمله عوامل ایجاد اختلال در عملکرد کبد دانست.

 

منبع : سایت پزشکان ایران

تحریرگردید در یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ساعت 20:33 توسط دبیر کشکول نویس| |


(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73), (101, 103), (107, 109), (137, 139), (149, 151), (179, 181), (191, 193), (197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283), (311, 313), (347, 349), (419, 421), (431, 433), (461, 463), (521, 523), (569, 571), (599, 601), (617, 619), (641, 643), (659, 661), (809, 811), (821, 823), (827, 829), (857, 859), (881, 883)

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ساعت 21:2 توسط دبیر کشکول نویس| |

کلاسهایضمن خدمت تخصصی ریاضی شروع شد .اولین جلسه پنجشنبه برگزار میشود ساعت یک تا پنج بعدازظهر

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ساعت 19:58 توسط دبیر کشکول نویس| |

شخصی در اتاقی است.این اتاق دو در دارد.در یک در،یک اژدها قرار دارد که اگر آنجا برود او را میخورد.در یک در،یک ذره بین بزرگ قرار دارد که نور خورشید را متمرکز میکند؛اگر آنجا برود میسوزد.
سوال:
راه فرار از اتاق چیست

تحریرگردید در چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ساعت 20:18 توسط دبیر کشکول نویس| |


نخستین نشانه‌ی محل دفن پیکر امام حسین (ع) یک درخت سدره بود و امروز معماری باشکوه حرم این امام، یکی از پرازدحام‌ترین مکان‌های مقدس شیعیان است؛ بنایی که بارها مورد هجوم دشمنان قرار گرفت، اما امروز با نشانه‌هایی از هنر هنرمندان ایرانی، مانند یک نگین در کربلا می‌درخشد.

به گزارش ایسنا، چند روز پس از واقعه‌ی عاشورا، پیکر امام حسین (ع) در همان محلی که به شهادت رسیده بودند،‌ توسط قبیله‌ی بنی‌اسد به خاک سپرده شد. از همان زمان برای قبر سیدالشهدا (ع) یک درخت سدره را نشانه گذاشتند تا محل دفن این بزرگوار برای زیارت شیعیان مشخص باشد.

درباره‌ی ساخت نخستین بنای آرامگاه برای امام حسین (ع) اختلاف‌ نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند قبیله‌ی بنی‌اسد که پیکر شهدای کربلا را دفن کردند، ساختمانی هم برای آرامگاه امام (ع) ساختند و برخی دیگر می‌گویند، نخستین آرامگاه به‌دست مختار ثقفی برای امام حسین (ع) ساخته شد.

از زمان ساخت نخستین بنا به‌عنوان آرامگاه امام حسین (ع) تا امروز، در دوره‌های مختلف، ساختمان حرم بارها مورد تجاوز دشمنان قرار گرفت. درخت سدره‌ای که نخستین نشانه‌ی قبر بود، به‌دستور هارون‌الرشید بریده شد. پس از به قدرت رسیدن مأمون عباسی و آزادی عمل نسبی شیعیان، بنای تازه‌ای ساخته شد که چند سال بعد، متوکل عباسی دستور داد آن را ویران کنند، زمینش را شخم بزنند و در آنجا کشاورزی کنند. این بنا در زمان منتصر (فرزند متوکل) دوباره بازسازی شد.

آنچه را که امروز به‌عنوان بنای اصلی آرامگاه امام حسین (ع) در کربلا وجود دارد، به دوره‌ی آل بویه متعلق می‌دانند. در آن زمان به‌دستور عضدالدوله دیلمی، ساخت بنای آرامگاه امام حسین (ع) در سال ۳۶۷ هجری قمری شروع شد و چهار سال زمان برد تا کامل شود. اگرچه از آن زمان تا کنون تغییرات زیادی در تزیینات داخلی و خارجی حرم انجام شده و بارها مورد تعمیر و تغییر قرار گرفته است و یک‌بار هم به‌دلیل آتش‌سوزی خسارت‌های بسیاری به بنا وارد شد، اما ساختمان اصلی را همان بنایی می‌دانند که در آن دوره ساخته شد.

سلطان اویس، مؤسس سلسله‌ی جلایریان، از جمله کسانی بود که در بازسازی و تعمیر حرم امام حسین (ع) نقش پررنگی داشت. دو فرزند او به نام‌های سلطان حسین و سلطان احمد نیز در این بازسازی نقش داشتند.

نقش ایرانی‌ها در بازسازی حرم سیدالشهدا (ع)
پادشاه‌های صفوی نقش مهمی در افزودن تزیینات به حرم امام حسین (ع) داشتند. نادرشاه از کسانی بود که در بازسازی و تزیین بارگاه امام حسین (ع) نقش داشت. پس از آن، قاجاریان وارد کار شدند. آغامحمدخان دستور نوسازی گنبد و تذهیب آن را داد و فتحعلی‌شاه هم ویرانی‌های بنا براثر حمله‌ی وهابی‌ها را تعمیر کرد. در زمان ناصرالدین‌شاه هم طلاکاری گنبد تجدید شد.

همه‌ی ضریح‌های حرم امام حسین (ع) ساخته‌ی دست هنرمندان ایرانی در دوره‌های مختلف بوده است. آخرین ضریح ساخته‌شده برای این حرم نیز در ایران ساخته شد. این ضریح که با ۱۱۸ کیلوگرم طلا همراه نقره و چوب درخت ساج ساخته شده، مانند ضریح قدیمی، ولی از نظر ارتفاع کمی بلندتر است و مساحت آن حدود ۳۴ مترمربع و تعداد پنجره‌های آن ۲۰ باب است. علاوه بر این، بسیاری از تزیینات حرم از جمله آینه‌کاری‌ها هم کار دست هنرمندان ایرانی است.

برای این بنا ۱۰ ورودی به صحن داخلی با نام‌های «القبله»، «الرحمه»، «زینبیه»، «راس‌الحسین»، «السلطانیه»، «السدره»، «الاسلام»، «الکرامه»، «الشهدا» و «قاضی‌الحاجات» تعبیه شده، دو طرف ایوان طلا هم دو مناره‌ی بلند است.

ویژگی منحصربه‌فرد حرم امام حسین (ع) شش‌گوشه بودن ضریح است که براساس روایات گوناگون به‌دلیل وجود قبر حضرت علی‌اکبر (ع) در پایین پای ایشان، حرم این‌گونه ساخته شده است.

حمیدرضا عظمتی - معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره‌ی معماری حرم امام حسین (ع) اظهار کرد: آنچه به‌طور مشخص می‌توان درباره‌ی معماری حرم امام حسین (ع) گفت، این است که این حرم به‌شدت متأثر از معماری ایرانی ساخته شده است. به‌طور کلی، معماری حرم‌ها و بقاعی که در سطح کشور و در قلمرو ایران وجود دارد، بسیار نزدیک به معماری این‌گونه بناها در خارج از کشور است.

او ادامه داد: عصر صفویه یکی از دوره‌هایی بود که معماری در کشور ما گسترش خوبی داشت و تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری به این عرصه وارد شد. این موضوع در معماری ساختمان‌های مهم دولتی، آموزشی و مذهبی مشهود است. تأثیرات این تکنولوژی را می‌توان در حوزه‌ی معماری کشورهای اطراف جست‌وجو کرد. بسیاری از معماری‌های کشورهای همجوار مانند پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه و به‌طور خاص، کشور عراق که قبور برخی ائمه (علیهم‌السلام) در آنجا قرار دارد، تحت نفوذ معماری ایرانی در دوره‌ی صفویه بودند.

سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره‌ی نزدیکی معماری این حرم با معماری‌های مشابه در ایران نیز گفت: امروز وقتی یک ایرانی به حرم امام حسین (ع) و سایر بقاع متبرکه‌ای که در کشور عراق وجود دارد، وارد می‌شود، به هیچ عنوان احساس غربت نمی‌کند، چون در معماری آن‌ها قرابت بسیار زیادی با معماری بقاع داخل ایران وجود دارد. معماری ایران صد درصد در معماری این‌گونه بناها در خارج از کشور نقش داشته است و معماران ایرانی از سال‌ها پیش به‌عنوان هنرمندان ممتاز این عرصه به کشورهای دیگر می‌رفتند و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساخته شدن شاهکارهای معماری دنیا نقش داشتند. نمونه‌ی این بحث، ساختمان تاج‌محل در کشور هند است.

عظمتی ادامه داد: حتی همین حالا هم به‌دلیل حساسیت‌های خاصی که ایرانی‌ها به امامان شیعه دارند، معماری ایرانی در ساخت و تعمیرات و تزیینات حرم مطهر امامان (ع) نقش پررنگی دارد.

او درباره‌ی ویژگی‌های معماری حرم امامان (ع) گفت: ساختمان این حرم‌ها معمولا یک نشانه برای شهر است. این بناها همواره طوری ساخته می‌شوند که به‌عنوان یک نشانه در شهر در نظر گرفته می‌شوند. در عین حال که بسیار باشکوه هستند، تناسبات انسانی هم در آن‌ها رعایت شده است. از دیگر ویژگی‌های معماری این بناها می‌توان به محل نماز خواندن و نیایش زائران اشاره کرد که در آن‌ها وجود سقف‌های بلند نشان از نزدیکی به آسمان دارد. تزیینات متعددی که در این بناها به‌کار برده می‌شود نیز ناشی از توجهات و تعلقات ویژه و تا حدودی وجود تکنولوژی در زمینه‌ی معماری داخلی است.

این استاد دانشگاه همچنین به نقاط مشترک معماری حرم امام حسین (ع) با سایر حرم‌های دیگر از جمله حرم حضرت ابوالفضل (ع) و امام علی (ع) در کشور عراق اشاره و اضافه کرد: ویژگی مشترک این بناها این است که یک بنای بزرگ هستند که روی آن یک گنبد مستقر است. اطراف گنبد رواق‌های جانبی برای نیایش تعبیه شده و بلافاصله بعد از آن با یک حیاط مواجه می‌شویم و بعد هم دیوار بلندی که به‌نظر می‌رسد نقش حفاظتی و امنیتی در برابر هجوم دشمنانی را داشته است که در دوره‌های مختلف به قصد تخریب بنا به آن حمله می‌کردند.
منابع:
- شهر حسین؛ سیدحسین مدرسی
- الکامل فی التاریخ؛ ابن اثیر
- تاریخ مرقد الحسین و العباس؛ سلمان هادی آل طعمه
- تاریخ منتظم ناصری؛ محمدحسن‌خان اعتمادالسطنه

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ساعت 18:43 توسط دبیر کشکول نویس| |

درباره زیارت عاشورا، روایات فراوانی وجود دارد. امام باقر( علیه السلام) این زیارت را به یکی از اصحابش به نام علقمه بن محمد حضری آموزش داده است.( کامل الزیارات، ص۸۰، بحار الانوار،ج۱۰۱،ص۲۹۰)

به گزارش شمال نیوز به نقل از تبیان، از آنجا که زیارت نوعی اعلام موضع در مشخص کردن خط فکری است و آثار سازنده عجیبی دارد؛ آنچه به عنوان متن زیارتی خوانده می‌شود از نظر محتوی و جهت دهی، از حساسیّتی ویژه برخوردار است. به همین جهت ائمه(علیهم السلام) با آموختن نحوة زیارت به یاران خود، به این عمل سازنده جهت و غنای بیشتری بخشیده‌اند.زیارت عاشورا، که از تعالیم امام باقر( علیه السلام)است، به سبب آثار سازندة فردی و اجتماعی و بیان مواضع فکری و عقیدتی شیعه و نشانه گرفتن خطر انحراف اهمیت ویژه ای دارد. شماری از دستاوردهای این زیارت عبارت است از :


ادامه مطلب
تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ساعت 18:55 توسط دبیر کشکول نویس| |

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد
اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . .
.
روابط خوب مانند عقربه های ساعت هستند
آنها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات میکنند
اما همیشه باهم هستند . . .
.
همیشه به قلبت توجه کن
بااینکه سمت چپه ، اما همیشه راست میگه . . .
.
خــاطـرات خـــیـلی عـــجـیـبند
گـــاهـی اوقــات مــی خـــنـدیـم ، بـه روزهــای کـه گــریـه مـی کـردیم
گـــاهی گــریه مــی کـــنـیم ؛ به یــاد روزهــایــی که می خــندیـدیـم . . .

تحریرگردید در جمعه ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ساعت 17:22 توسط دبیر کشکول نویس| |

Design By : Night Melody


Online User