کشکول ریاضی رامیانی

مطلب علمی و فرهنگی و سرگرمی

امام رضا (ع):

روزگاری می رسد که اگر عافیت ده قسمت باشد٬ ۹ تای آن در کناره گیری از

مردم و یک تای باقی مانده در سکوت است!

تحریرگردید در چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ساعت 22:40 توسط دبیر کشکول نویس| |

به گزارش شمال نیوز: روزنامه اطلاعات در 5 بهمن سال 1357 شعری از دکتر علی شریعتی تقدیم به «زعیم» به عنوان «روح‌الله» منتشر کرده است، این شعر تقدیم می‌شود.
فریاد روزگار ماست

روح‌الله

روزگار قحطی هر جنبش

هر کوشش

فریاد روزگار ماست

آری

در روزگار مرگ اصالت‌ها

بی‌‌تو دگر چه بگویم

چه را بسرایم

ای مطلع تمام سرودها

بی‌تو فرو نشسته دگر

فریاد!

تنها شده است

هر چه که انسانیست

در پایتخت غارت و خون

جز

وحشت و هراس

نمی‌بینم،

این درد را با که بگویم

که هر ورق،

از هر کتاب،

ترس را فریاد می‌کنند

حتی پلاس کهنه خیابان

هم،

تجربه کرده است ترس را،

اینک سیاه‌ ببینش

تا بر تو باز شود

که راست می‌گویم،

در هر کرانه این شهری بی‌تپش

سگهای دست آموز؛

در چشم‌های بیدار

ترس را نشانده‌اند

آنها،

هر روز می‌درند،

هر روز

می‌بویند

و پاداش را

از دست گرگ نواله می‌گیرند

در پایتخت غارت و خون

سگ‌های زنجیری

آن گرگ پیر را به حراست

نشسته‌اند

بی‌تو،

در پایتخت دیو و دماوند

سیاوشها،‌

نه کاووسها

در بندند

ای کاش، رستم

کاووس را نمی‌رهاند

تا این گونه،‌ گشاده است

در بند، بخواهد رستم را

در خون کشد سیاوش را

بی‌تو من از «خمین» گذشتم

افسرده بود و سرد،

نام تو را زمزمه می‌کرد روز و شب

فریاد روزگار ماست «روح خدا»

بانگ تعهد و رسالت

بانگ خدا و قرآن

اینک تو ای سلامت پویا

این کرامت بی‌مرز،

بر این زمین تشنه ببار

آری آری

تا زاید این سترون فرسوده،

گلهای سرخ شهادت را

تا در بغض شهر تپد

«فریاد»

آری

تو ای سخاوت بی‌حصر

ببار بر جنگل

تا باز این درخت خفته

شود بیدار،

تا باز، آن جوانه

کند فریاد

 

منبع:فارس

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ساعت 21:31 توسط دبیر کشکول نویس| |

1. همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.
2. عددی بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2 بخش پذير باشد.
3. عددی بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذير باشد.
4. عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .
5. عددی بر ۵ بخش پذير است که رقم يکانش بر ۵ بخش پذير باشد.
6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8. عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.
9. عددی بر 9 بخش پذيراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذير باشد.
10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا:       22-(5x1)=17
18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است:       43+(2x7)=57
 20. عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد.

تحریرگردید در پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ساعت 13:35 توسط دبیر کشکول نویس| |

عدد هفت عددی است که شاید مثل همه ی عدد های دیگر در نظر ما عادی جلوه کند اما نگرش ما وقتی متبلور می شود که خواص عدد هفت را بدانیم و ببینیم چه "هفت" هایی در زندگی ما وجود دارند و ما در گیر و دار زندگی ماشینی و با بی تفاوتی از کنار آن ها رد می شویم مثلا شاید جالب باشد که بدانیم، رنگین کمان دارای هفت رنگ است .

عجایب جهان، هفت تا هستند.(که به عجایب هفت گانه معروفند ) یا در یونان باستان، اسطوره ای با نام هفت خدای، در ذهن مردم نقش بسته است، ویا شهر عشق، که دراشعار عطار آمده است، هفت شهر می باشد، سوره ی مبارکه حمد، که اوّلین سوره ی قرآن کریم است، هفت آیه دارد. آسمان دارای هفت طبقه است. بهشت وجهنم هر کدام دارای هفت طبقه و درجه هستند و طواف خانه خدا هفت دور است، موسیقی ایران و یونان هفت دستگاه داد، هفت نوع ساز بادی وجود دارد و علاوه بر این هفت نت موسیقی وجود دارد(دو، ر، می، فا، سل، لا، سی) و... 

تاریخچه:
در سال ۱۸۸۹ میلادی کتابی ار یک جهان گرد منتشر شد که، از جمله روش شمردن را در میان قبیله ای از تورس شرح داده است. اینها برای شمردن تنها از دو واژه استفاده می کردند: یک و دو. برای عدد سه می گفتند "دو و یک " برای چهار "دو و دو"، برای پنج "دو و دو یک " و برای شش "دو و دو و دو" ولی برای عددهای بزرگ تر از ۶، هر قدر بود، می گفتند "خیلی ". گرچه این آگاهی مربوط به پایان سده ی نوزدهم است ولی می تواند گواهی بر شیوه ی شمردن در آغاز شکل گیری مفهوم عدد در میان انسان های نخستین باشد.


ادامه مطلب
تحریرگردید در یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ساعت 10:1 توسط دبیر کشکول نویس| |

 

D. R. Kaprekar

کاپرکار (Dattaraya Ramchandra Kaprekar) ریاضیدان هندی (۱۹۸۶-۱۹۰۵) است که در زمینه نظریه اعداد چند نظریه جالب را بیان کرده است.

عدد کاپرکار به عدد صحیح غیرمنفی گفته می‌شود که مربع آن را بتوان به دو قسمت طوری تقسیم کرد که جمع آن دو قسمت مساوی عدداصلی شود برای مثال عدد ۴۵ یک عدد کاپرکار است زیرا:

۴۵ = ۲۵ + ۲۰     ،     2025 = 452

 

مثال های زیر نمونه هایی از اعداد کاپرکار هستند:

۹ = ۱ + ۸ ۸۱ = ۹۲
۴۵ = ۲۵ + ۲۰ ۲۰۲۵ = ۴۵۲
۲۹۷ = ۲۰۹ + ۸۸ ۸۸۲۰۹ = ۲۹۷۲
۷۰۳ = ۲۰۹ + ۴۹۴ ۴۹۴۲۰۹ = ۷۰۳۲
۹۹۹ = ۰۰۱ + ۹۹۸ ۹۹۸۰۰۱ = ۹۹۹۲
۲۷۲۸ = ۱۹۸۴ + ۷۴۴ ۷۴۴۱۹۸۴ = ۲۷۲۸۲
۴۸۷۹ = ۰۴۶۴۱ + ۲۳۸ ۲۳۸۰۴۶۴۱ = ۴۸۷۹۲
۵۲۹۲ = ۰۰۵۲۶۴ + ۲۸ ۲۸۰۰۵۲۶۴ = ۵۲۹۲۲
۱۷۳۴۴ = ۱۴۳۳۶ + ۳۰۰۸ ۳۰۰۸۱۴۳۳۶ = ۱۷۳۴۴۲
۵۳۸۴۶۱ = ۲۴۸۵۲۱ + ۲۸۹۹۴۰ ۲۸۹۹۴۰۲۴۸۵۲۱ = ۵۳۸۴۶۱۲

 به عبارت دیگر برای هر عدد کاپریکار n رقمی که k >= 1 زوج معادلات زیر برقرار است:

 K = q+r

  K2 q * 10n + r

 به نحوی که:

q >= 1 

 10n > r >= 0
تحریرگردید در یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ساعت 22:29 توسط دبیر کشکول نویس| |


اکبربه دو نفر میخواد روز تولدش رو بگه اول 10 تا گزینه بهشون میده:
13 فروردین - 15 فروردین - 19 فروردین
17 خرداد - 18 خرداد
12 تیر - 13 تیر
12 اسفند - 15 اسفند - 17 اسفند
بعد ماه تولدش رو به نفر اول و روزش رو به نفر دوم میگه.
نفر اول: من نمیدونم تولد اکبر کی هست اما مطمئنم نفر دوم هم نمیدونه
نفر دوم: اولش من هم نمیدونستم اما با حرف نفر اول الان میدونم
نفر اول: با این حرف من هم الان میدونم.
تولد اکبر کدوم روز بوده و چرا؟

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ساعت 22:0 توسط دبیر کشکول نویس| |

چند ضلعی (polygon) : به شکل دو بعدی در صفحه که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست محیط شده باشند، چند ضلعی گفته می شود.

چند ضلعی ها به دو دسته اصلی ساده و خود متقاطع(پیچیده) تقسیم می شوند.

    • چند ضلعی ساده (simple) : چند ضلعی که اضلاع آن یکدیگر را قطع نمی کنند، مگر در راس ها که دو ضلع به هم می رسند. چند ضلعی های ساده به دو دسته محدب (کوژ) و مقعر (کاو) تقسیم می شوند.
    • چند ضلعی محدب (convex) : چند ضلعی که از هر دو نقطه دلخواه درون آن پاره خطی به هم وصل کنیم ، آن پاره خط از داخل چند ضلعی عبورمی کند. یا به عبارت دیگر چند ضلعی  که هیچ یک از زاویه های آن بیشتر از 180 درجه نباشد.
    • چند ضلعی مقعر (concave) : به چند ضلعی های غیر محدب ساده چند ضلعی مقعر می گویند یا به عبارت دیگر چند ضلعی های ساده ای که زاویه بیش از 180 درجه داشته باشند مقعر گفته می شود.

 

چند ضلعی نامحدب (non-convex) : چند ضلعی که دو نقطه درون آن بیابیم که پاره خط واصل این دو نقطه در خارج از چند ضلعی عبور کند ، یک چند ضلعی نامحدب می باشد.(دقت کنید که یک چند ضلعی نا محدب هم می تواند ساده باشد و هم خود متقاطع )

  • چند ضلعی های محاطی (cyclic) : راس ها بر روی محیط یک دایره واحد قرار دارند.(دایره محیطی نامیده می شود.)
  • چند ضلعی های منتظم (Regular) : چهار ضلعی محاطی که متساوی الاضلاع باشد منتظم است. به عبارت دیگر چند ضلعی که اضلاع آن با هم و زاویه های آن با هم برابرند.

الف) چند ضلعی منتظم محدب    ب) چند ضلعی منتظم پیچیده

  • چند ضلعی های راست : چند ضلعی هایی که گوشه های راست داشته باشند. یعنی تمتم زاویه های داخلی آنها 90 یا 270 درجه باشد.
تحریرگردید در پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ساعت 23:24 توسط دبیر کشکول نویس| |

برای آنکه بتوانید ریاضی را بهتر بخوانید، بهتر بفهمید،

بهتر یاد بگیرید و بیشتر با آن دوست شوید بیست نکته

 زیر را بخوانید و به کار ببرید.

۱-به خاطر داشته باشید که یادگیری درس ریاضی حتما

باید در کلاس انجام گیرد زیرا یادگیری این درس به شدت

وابسته به معلم است.

۲- برای یادگرفتن ریاضیات داشتن تمرکز الزامی است.

 پس به هنگام یادگیری سر تا پا گوش باشید. به ویژه

 اینکه دبیر ریاضی از معدود دبیران پشت به کلاس است

 زیرا دائما مجبور به استفاده از تخته برای نوشتن است.

۳- به توضیحات دبیر یا مدرس ریاضی باید کاملا دقت کنید

 زیرا چکیده ی چند سال تجربه و انتقال مطلب به همراه

منطبق ریاضیاتی درس را تواما ارائه می کند.

۴- مراحل محاسباتی هر تمرین را به زبان خودتان برای

 خودتان بازگویی کنید و راهنما و خود آموز خاص خودتان

 را در هر مبحث بنویسید.

۵- از عدم توانایی یا مهارتتان در حل تمرینها و مسائل

 نترسید و دلسرد نشوید بلکه با شعف تمام با آن برخورد

 کنید زیرا با پی بردن به ضعف ها و نقص هایتان نیمی

از عیب را رفع کرده اید.

۶- به هنگام حل تمرین حدس بزنید که چگونه سؤال یا

سؤالات مشابهی ممکن است در امتحان بیابید.

۷- در انجام تمرینهای هندسه، درک این که قضیه از

شما چه چیزی را می خواهد، مهم است. هر چه

راههای بیشتر و جدیدتری برای بیان محتوای قضایا،

 تعاریف و اصول موضوعه پیدا کنید، هندسه را بهتر فهمیده اید.

۸- ریاضی سیری پلکانی دارد.بنابراین آمادگی مهارتی

 در انجام مفاهیم قبلا آموخته شده و درک آنها پیش نیاز

 درک مفاهیم ریاضی بعدی است.

۹- در کلاس درس ریاضی فعال باشید. دقت کنید، سؤال

کنید تمرین کنید، مراحل محاسباتی را ثبت کنید.

۱۰-موقع یادگیری تلاش کنید ساختار ریاضی، ارتباطات،

 روابط اجزاء و منطبق ریاضی حاکم بر آن، کاربردها و سایر

 ویژگی های نظری مطلب را بفهمید.

۱۱- با خودسنجی در تمرین های ریاضی، بلافاصله علل

ناکامی و عدم موفقیت خودتان در مقابله با تمرین را

ریشه یابی کنید مثلا این ناکامی ناشی از این باشد که:

الف) در درک و فهم ریاضیاتی تمرین مورد نظر مشکل دارید.

ب) در حل تمرین یا تمرین های مورد نظر مشکل دارید.

ج) تمرین هایی که انجام داده اید به حد کفایت و لازم نبوده است.

۱۲- تمرین های ریاضی را یک ضرورت و نه اجبار تلقی کنید

 و با داشتن نگرش مثبت به این تکالیف و هدفمند بودن از

 تمرین های ریاضی استفاده بیشتری ببرید.

۱۳- فقط به تمرین های موجود در کتاب درسی بسنده

نکنید بلکه از کتاب های ویژه حل تمرین یا به اصطلاح

کتاب کار هم استفاده کنید.

۱۴- اصل اساسی در انجام تمرین های ریاضی استفاده

 از استدلال قیاسی است نسبت به این مساله حساس

 و واقف باشید تا سرعت کارتان زیاد شود.

۱۵- هیچ گاه به هنگام خستگی به ادامه تمرین ریاضی

 نپردازید زیرا خستگی باعث کاهش دقت و تمرکزتان

شده و ضریب خطاها و ناکامیتان را بالا می برد.

۱۶- ریاضی مثل هر علم دیگری زبان خاص خودش را دارد.

 این زبان را بفهمید و بیاموزید تا از ارتباط با ریاضی لذت

 بیشتری ببرید. زبان ریاضی مجموعه ای از اعداد، علائم

و نمادها، حروف، اشکال و روابط بین آنهاست.

۱۷- یکی از موانع درک ریاضی، نداشتن تصور ریاضیاتی

 مثبت از خود است. این موانع ممکن است در درک

ریاضی، در تمرین ریاضی، در امتحان ریاضی دادن یا در

 تست ریاضی زدن باشد. با تلاش و تمرین سعی کنید

 بر این موانع غلبه کنید.

۱۸-اصول حل مساله را یاد بگیرید و به کار ببرید. این

اصول شامل موارد زیر است:

۱) مساله را بفهمید. یعنی فرض ها و شروط مسأله

 را درک کنید. داده ها و مجهول ها را روی کاغذ بیاورید،

ترسیم کنید یا مجسم کنید.

۲) ارتباط منطقی میان داده ها، شروط مسأله و مجهول

 را پیدا کنید.

۳) راه حل ها را پیدا کنید.

۴) عملیات را اجرا کنید و محاسبات لازم را انجام دهید.

۵) جوابهای به دست آمده را وارسی کنید و از صحت آنها

مطمئن شوید.

۶) راه حل های کوتاه تر یا متفاوت را پیدا کنید.

۱۹- هرگز قبل از حصول اطمینان از یادگیری متن و

جوهره ی درس به سراغ انجام تمرین نروید زیرا احتمال

ناکام شدن و عدم موفقیت تان زیاد خواهد بود.

۲۰- هرگز به سراغ حل المسائل نروید مگر آنکه قبلا:

۱-کتاب درسی را خوانده باشید.

۲-جزوه درسی تان را دقیق مطالعه کرده باشید.

۳-از کتاب کمک درسی یا نوار یا سی دی آموزشی

 استفاده کرده باشید.

۴-از معلم تان برای رفع اشکال کمک گرفته باشید.

۵-به دوستانتان یا همکلاسی های برتر برای رفع اشکال

 مراجعه کرده باشید.

۶-از اعضاء خانواده یا دیگران کمک گرفته باشید.

موفق باشید.

تحریرگردید در پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ساعت 23:21 توسط دبیر کشکول نویس| |

پدر روزنامه مي خواند .اما پسر كوچكش مدام مزاحمش مي شد.

حوصله ي پدر سر رفت و صفحه اي از روزنامه را-كه نقشه ي جهان را نمايش مي داد-

جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد.

-"بيا ! كاري برايت دارم . يك نقشه ي دنيا به تو مي دهم .

ببينم مي تواني آن را دقيقا همان طور كه هست بچيني ؟"

و دوباره سراغ روزنامه اش رفت.مي دانست

پسرش تمام روز گرفتار اين كار است.اما يك ربع ساعت بعد پسرك با نقشه ي كامل برگشت.

پدر با تعجب پرسيد:"مادرت به تو جغرافي ياد داده؟"

پسرجواب داد:"جغرافي ديگر چيست؟"

پدر پرسيد:"پس چگونه توانستي اين نقشه ي دنيا را بچيني؟"

پسر گفت:" اتفاقا پشت همين صفحه تصويري از يك آدم بود .

وقتي توانستم آن آدم را دوباره بسازم دنيا را هم دوباره ساختم.

تحریرگردید در چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ساعت 21:33 توسط دبیر کشکول نویس| |

 
 

1- نخوردن صبحانه

اشخاصی که صبحانه نمی خورند، قند خونشان پایین می آید. باید بدانید که تنها منبع غذایی مغز، قند خون است. در نتیجه کاهش قند خون ، باعث تخریب و اختلال در عملکرد مغز می شود.

2- بیش از حد غذا خوردن

در افرادی که بیش از مقدار مورد نیاز بدنشان، غذا مصرف می کنند، خون رسانی به مغز مشکل می شود و به همین جهت، قدرت فکری آنها پایین می آید.

3- کشیدن سیگار

اشخاص سیگاری باید بدانند که سیگار کشیدن باعث جمع شدن و کوچک شدن مغز می شود و این عامل باعث به وجود آمدن بیماری آلزایمر(فراموشی) می گردد.

4- مصرف کردن بیش از حد مواد شیرین

وجود قند اضافی در بدن، باعث توقف جذب پروتئین و سوء تغذیه ناشی از آن و در نتیجه انحطاط مغز می شود.

5- آلودگی هوا

مغز بیشترین مصرف کننده اکسیژن در بدن می باشد. ورود هوای آلوده به بدن موجب کاهش اکسیژن بدن می شود و به همین علت توانایی مغز پایین می آید.

6- کمبود خواب

خوابیدن باعث استراحت مغز می گردد. اگر کمبود خواب به مدت طولانی ادامه یابد، موجب تسریع مرگ سلول های مغزی می گردد.

7- پوشاندن سر هنگام خواب

افرادی که با روسری یا کلاه می خوابند و یا به طور کلی سر خود را هنگام خواب می پوشانند، باید توجه داشته باشند که با این کار، دی اکسید کربن در بدن زیاد می شود و به نوبه آن اکسیژن در بدن کاهش می یابد و این خود باعث ناتوانی در عملکرد مغز می شود.

8- کار کردن در بیماری

کار کردن زیاد یا درس خواندن در هنگام بیماری، ممکن است موجب کاهش کارآیی مغز و آسیب آن گردد.

9- تفکر کم

فکر کردن باعث به جریان انداختن خون در مغز می گردد. کسانی که تمرکز و تفکر را کنار می گذارند، موجب کوچک شدن مغز خود می شوند.

10- به ندرت صحبت کردن

بحث کردن و صحبت های عقلانی با افراد دیگر، باعث افزایش کارآیی مغز می گردد.

تحریرگردید در چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ساعت 11:44 توسط دبیر کشکول نویس| |

به اطلاع  اساتید، کارشناسان و دبیران ریاضی می رساند سخه کامل متن پیش نویس کتاب ریاضی پایه نهم ، جهت اطلاع و اظهار نظر دبیران و کارشناسان محترم به عنوان نسخه غیر قابل استناد روی سایت قرار گرفت.

 
تحریرگردید در جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ساعت 13:13 توسط دبیر کشکول نویس| |

روزی شاگرد یک راهب پیر هندو از او خواست که به او درسی به یاد ماندنی دهد. راهب از شاگردش خواست کیسه نمک را نزد او بیاورد. سپس مشتی از نمک را داخل لیوان نیمه پری ریخت و از او خواست همه آن آب را بخورد. شاگرد فقط توانست یک جرعه کوچک از آب داخل لیوان را بخورد، آن هم به سختی. استاد پرسید: «مزه اش چطور بود؟» شاگرد پاسخ داد: «خیلی شور و تند است، اصلاً نمی شود آن را خورد.»

پیر هندو از شاگردش خواست یک مشت از نمک بردارد و او را همراهی کند. رفتند تا رسیدند کنار دریاچه. استاد از او خواست تا نمکها را داخل دریاچه بریزد.سپس یک لیوان آب از دریاچه برداشت و به شاگرد داد و از او خواست آن را بنوشد. شاگرد براحتی تمام آب داخل لیوان رو سر کشید. استاد این بارهم از او مزه آب داخل لیوان را پرسید. شاگرد پاسخ داد: «کاملا معمولی بود.» پیر هندو گفت: «رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو می شود همچون مشتی نمک است و اما این روح و قدرت پذیرش انسان است که هر چه بزرگتر و وسیعتر می شود، می تواند بار آن همه رنج و اندوه را براحتی تحمل کند.

بنابراین سعی کن یک دریا باشی تا یک لیوان آب

تحریرگردید در جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ساعت 13:1 توسط دبیر کشکول نویس| |

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ساعت 22:6 توسط دبیر کشکول نویس| |

 

 

براي آغاز بحث جذر، عدد 2231 را با تقريب كم تر از "يك" بدست مي آوريم.

 

الف) از سمت راست دو رقم دو رقم جدا مي كنيم.

 

به اين ترتيب عدد 2231 در دو جزء  ديده مي شود و همين جا مي توانيم تشخيص دهيم كه جواب جذر 2231 دو رقمي است.

 

بنابراين وقتي جذر تقريبي 22 را  4 در نظر مي گيريم در واقع جذر تقريبي 2200 را  با تقريب كم تر از 10 و به روش قطع كردن 40 حدس زده ايم.

 

بنابراين :

 

                                                            

 

ب) در مرحله بعد جواب بدست آمده"4" را در 2 ضرب مي كنيم"8" و بزرگترين عددي كه مي توانست در قرار بگيرد تا  حاصل   × 8  بيش تر از 631 نباشد را پيدا مي كرديم.

 

بنابراين معادل همين كار را در سمت چپ انجام دهيم.

 

يعني در واقع ما عدد 40 را دو برابر مي كنيم و بزرگترين عددي كه مي تواند به عدد80 اضافه شود تا حاصل  ×( +80 )  بيش تر از 631 نباشد را پيدا مي كنيم

 

                                                

 

و سرانجام با صرف نظر از رقم يكان عدد 631 و تقسيم آن بر 8 عدد داخل  را حدس مي زديم. لذا: درواقع جزء صحيح تقسيم 631 بر 80 را به عنوان رقم يكان پاسخ جذرمان پيشنهاد مي كنيم.

 

در نتيجه داريم:

 

                            

 

 بنابراين پاسخ جذر  با تقريب كم تر از :يك"   47=7+40 مي باشد.

 

اما بياييد دقت كنيم با عدد مورد نظرمان "2231" چه كرديم؟

 

اولا: 1600 يا 402 را از 2231 كم كرديم .

 

ثانيا: 7×(7+80) يا 7×(7+40×2) را نيز از 2231 كم كرديم

 

به عبارتي ديگر ما در مجموع  7×(7+40×2)+402     يا

 

                                                              72+(7×40)2 +402            

 

را از 2231 كم كرده ايم ومجموع 40و 7 جواب جذر و عدد 22 هم باقي ماند

 

از طرفي  72+(7×40)2+402بسط 2(7+40) مي باشد

 

به عبارت ديگر در جذر گرفتن: بسط دوجمله ای a+b)2=a2+2ab+b2  )   به صورت 

 

 a2+(2a+b)b مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

بنابر آنچه گذشت: روش مطرح شده در رياضي سوم راهنمايي براي محاسبه يك جذر جلوه اي خيره كننده از انسجام و اختصار مربع هاي دو جمله اي نهفته است.  

 

براي مثال وقتي جواب يك جذر 141 مي باشد،در فرايند جذر مربع 141 اينگونه از عددي كه جذز گرفته مي شود كم مي شود:

 

2[1+(40+100)]=1412

 

12+1(140)2+2(40+100)=

 

12+1(140)2+402+40(100)2+1002=

 

1(1+280)+40(40+200)+1002=

 

درنتيجه:                1(1+280)+40(40+200)+1002=1412

 

يعني: در محاسبه  جذر عددي كه پاسخ جذر آن 141 مي باشد ابتدا، حاصل 1002 سپش حاصل 40(40+200) و بعد حاصل 1(1+280) از آن كم مي شود و باقيمانده به جا مي ماند

 

حال مي خواهيم با استفاده از رابطه   a+b)2=a2+(2a+b)b ) ريشه دوم عدد 20000 را با تقريب كم تر از يك بدست آوريم

 

 

وقتي از سمت راست دو رقم دو رقم جدا مي كنيم عدد 20000 در سه جزء ديده مي شود پس حاصل جذر سه رقمي است و اولين عدد جواب در ارزش مكاني صدگان مي نشيند.

 

 

100 را دو برابر مي كنيم         200=(100)2=2a

 

و سعي مي كنيم مقدار b را در  2a+b)b)  حدس  بزنيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

البته: به اين نكته دقت مي كنيم كه عدد درون با ارزش مكاني دهگان ظاهر خواهد شد.

 

 

بنابراين: تا اينجا جواب 140 را بدست آورده ايم و باز همين طور ادامه مي دهيم

 

280=(140)2=2a

 

و بار ديگر مي خواهيم مقدار b را در  2a+b)b)  پيدا كنيم.

 

 

عددي بعدي با ارزش يكان ظاهر خواهد شد پس داريم:

 

بنابراين جواب جذر 141 و باقيمانده 119 است.

 

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:59 توسط دبیر کشکول نویس| |

36 هزار تومان را میان سه برادر طوری تقسیم کرده ایم که به هر یک به اندازه سنش پول برحسب هزار تومان رسیده است برادر کوچک تر نیمی از پول خود را به تساوی میان دو برادر دیگر تقسیم میکند برادر وسطی وپس از آن برادر بزرگ تر همین کار را انجام می دهد .در پایان پول های هر سه برادر با هم برابر می شود .برادر وسطی چند سال دارد؟

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:55 توسط دبیر کشکول نویس| |

1.در شکل زیر اضلاع مربع ها با هم برابر هستند.با این که یکی از راوس مربع پایین مرکز تلاقی اقطار مربع دیگر باشد مساحت قسمنت رنگی چقدر است؟

 

2.

3.

4.در شکل زیر قرینه ی نقطه ی Oنسبت به ضلعABبرابر است با N.نقطه ی Oمرکز برخورد میانه ها و عمودمنصف های مثلث است.ثابت کنید که:MON=90

5.A1=E1  و   ED=BC اثبات کنید:ABC=EDC

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:53 توسط دبیر کشکول نویس| |

2.

3.

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:52 توسط دبیر کشکول نویس| |

 

 

فرض کنید عدد به صورت زیر باشد:

 

ab5

 

a=صدگان

 

b=دهگان

 

یکان=5

 

حاصل مربع این عدد به شکل زیر میباشد

 

دو رقم سمت راست:25 (یعنی عدد 5 یکان را به توان 2 میرسانیم)

 

سایر ارقام سمت چپ:ab+1*ab

 

مثال:

 

مربع عدد 75

 

دو رقم سمت چپ:25

 

سایر ارقام سمت راست:

 

56=(7+1)*7

 

جواب مربع این عدد:5625

 

مثال های بیشتر:


مربع195=38025
مربع1995=398025
مربع245=...........??

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ساعت 23:39 توسط دبیر کشکول نویس| |

http://absharan.com/blog/riazi/image004.jpg

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ساعت 21:52 توسط دبیر کشکول نویس| |

رياضی درس خشک و درس سردی است رياضی بهر ما همچون نبردی است
نبردی کاندر آن تيغت مداد است حريف و دشمنت مشق زياد است
نبردی کاندر آن خونت نريزند ولی صفرت به رنگ خون نويسند
به ميدان نبردش چون نهی پا نگاهت را بگردانی به هرجا
به هر سو بهر قتلت ايستاده چهل فرمول تابع های ساده
به مشرق خيل خطهای عمودی به مغرب شصت و دو سور وجودی
براکت اين طرف با قدر مطلق در آن سو حد و انتگرال و مشتق
دو صد لعنت بر ا ين اقوام سينوس به تانژانت و کتانژانت و کسينوس
که فرمولهای آن بي حد و بی حصر بود در صورت و در مخرج کسر
خلاصه مي کنم ديگر کلامم قبولش مي کنی يا نه ندانم

 

به ميدان پا منه کارت خراب است دراينجا نمره بيست چون سراب است

منبع: http://farzanegange-riazi.blogfa.com/post/32

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ساعت 21:49 توسط دبیر کشکول نویس| |

رياضی درس خشک و درس سردی است رياضی بهر ما همچون نبردی است
نبردی کاندر آن تيغت مداد است حريف و دشمنت مشق زياد است
نبردی کاندر آن خونت نريزند ولی صفرت به رنگ خون نويسند
به ميدان نبردش چون نهی پا نگاهت را بگردانی به هرجا
به هر سو بهر قتلت ايستاده چهل فرمول تابع های ساده
به مشرق خيل خطهای عمودی به مغرب شصت و دو سور وجودی
براکت اين طرف با قدر مطلق در آن سو حد و انتگرال و مشتق
دو صد لعنت بر ا ين اقوام سينوس به تانژانت و کتانژانت و کسينوس
که فرمولهای آن بي حد و بی حصر بود در صورت و در مخرج کسر
خلاصه مي کنم ديگر کلامم قبولش مي کنی يا نه ندانم

 

به ميدان پا منه کارت خراب است دراينجا نمره بيست چون سراب است

منبع: http://farzanegange-riazi.blogfa.com/post/32

تحریرگردید در شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ساعت 21:49 توسط دبیر کشکول نویس| |

معمای دیوفانت

دیوفانت از ریاضی دانان یونان باستان بوده که بویژه روی مساله های  مربوط به عدد صحیح کار میکرده است.پس از در گذشت دیوفانت شاگردانش نوشته  زیر را بر روی سنگ گور او حک کردند:

اینجا ارامگاه دیوفانتوس است.او عمری طولانی داشت یک ششم سالهای عمرش را در کودکی گذراند , پس از ان یک دوازدهم سالهای عمرش را در جوانی سپری کرد ,  انگاه پس از انکه یک هفتم از سالهای عمرش هم گذشت ازدواج کرد. پنج سال پس  از انکه ازدواج کرد, همسرش برای او یک پسر اورد.سرنوشت چنین بود که این پسر پیش از او درگذرد در حالی که تعداد سالهای عمرش نصف تعداد سالهایی بود که  پدرش زندگی کرد.

دیوفانتوس چند سال عمر کرد و مرگ او چند سال پس از در گذشت پسرش روی داد؟

چشمه

در باغی چشمه‌ای‌بود و دیوارهای بلند گرداگرد  آن باغ، تشنه‌ای دردمند بالای دیوار با حسرت به آب نگاه می‌کرد. ناگهان  خشتی از دیوار کند و در چشمه افکند. صدای آب مثل صدای یار شیرین و زیبا به  گوشش آمد. آب در نظرش شراب بود. مرد آنقدر از صدای آب لذت می‌برد که تند  تند خشت‌ها را می‌کند و در آب می‌افکند.
آب فریاد زد: های، چرا خشت می‌زنی؟ از این خشت زدن بر من چه فایده‌ای می‌بری؟...

تشنه گفت: ای آب شیرین! در این کار دو فایده است. اول اینکه  شنیدن صدای آب برای تشنه مثل شنیدن صدای موسیقی رُباب است. نوای آن حیات  بخش است، مرده را زنده می‌کند. مثل صدای رعد و برق بهاری برای باغ سبزه و  سنبل می‌آورد. صدای آب مثل هدیه برای فقیر است. پیام آزادی برای زندانی  است، بوی یوسف لطیف و زیباست که از پیراهنِ یوسف به پدرش یعقوب می‌رسید .

فایدة دوم اینکه: من هر خشتی که برکنم به آب شیرین نزدیکتر می‌شوم، دیوار کوتاهتر می‌شود. 

خم شدن و سجده در برابر خدا، مثل کندن خشت است. هر بار که خشتی از غرور خود  بکنی، دیوار غرور تو کوتاهتر می‌شود و به آب حیات و حقیقت نزدیکتر می‌شوی.  هر که تشنه‌تر باشد تندتر خشت‌ها را می‌کند. هر که آواز آب را عاشق‌تر  باشد. خشت‌های بزرگتری برمی‌دارد.

                        

آیا همه این شگفتی ها و اسرار موجود در کلمات و آیات اتفاقی است؟

دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد  برابر است با زن.گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است اما  واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود  24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات  نیز کاملاً بی‌اشکال است، یعنی 24=24. با مطالعه بیشتر آیات مختلف، او  کشف نموده‌است که این مسئله درمورد همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده این با  آن برابر است، صدق می‌کند. به کلماتی که دفعات به‌کار بستن آن در قرآن ذکر  شده، نگاه کنید:

به هر لفظ و کلمه ای که دربرابر آن آماده است دقت فرمایید:

دنیا 115 / آخرت 115 ملائک 88 / شیطان 88 زندگی 145 / مرگ 145 سود 50 / زیان 50 ملت (مردم) 50 / پیامبران 50 ابلیس 11 / پناه جستن از شر ابلیس 11 مصیبت 75 / شکر 75 صدقه ٧٣ / رضایت ٧٣ فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) ١٧ مسلمین 41 / جهاد 4١ طلا 8 / زندگی راحت ٨ جادو 6٠ / فتنه 6٠ زکات ٣٢ / برکت ٣٢ ذهن 4٩ / نور 4٩ زبان ٢5 / موعظه (گفتار، اندرز) ٢5 آرزو ٨ / ترس ٨ آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) ١٨ / تبلیغ کردن ١٨ سختی ١١4 / صبر١١4 محمد (صلوات الله علیه) 4 / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) 4 مرد ٢4 / زن ٢4 همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم: نماز5، ماه ١٢، روز ٣65 دریا ٣٢، زمین (خشکی) ١٣ دریا + خشکی = 45=13+32 دریا = %1111111/71= 100 × 45/3 خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13 دریا + خشکی = % 00/100 دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 % از کره زمین را فراگرفته است. آیا همه اینها اتفاقی است؟ به گزارش شفقنا سوال اینجاست که چه کسی به حضرت محمد (صلوات الله علیه) اینها را آموخته است؟ قرآن هم دقیقاً همین را بیان می‌کند و خطاب به پیامبر عظیم الشأن می فرماید :

و انزل علیک الکتاب و الحکمه و علّمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما )(نساء 311) و خدا به تو این کتاب و مقام حکمت و نبوت را اعطا کرد و آنچه را که نمی دانستی تو را بیاموخت که خدا را با تو لطف عظیم است.

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله): " قرآن بخوانید بدرستی که خداوند تعالی قلبی را که قرآن درآن جای دارد عذاب نمیکند".

 

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ساعت 11:44 توسط دبیر کشکول نویس| |

آدم‌های شاد و خوشبخت کارهای زیادی انجام می‌دهند. آنها زمان زیادی را برای خوشبینی، شکرگزاری، تمرین مهربانی، رسیدگی به روابط محبت‌آمیز، متعهد شدن به اهداف پرمفهوم، بهره بردن از لذت‌های کوچک زندگی و امثال آن صرف می‌کنند.

اما هیچوقت …

۱) در کارهای دیگران دخالت نمی‌کنند

فراموش کنید دیگران چه می‌کنند. نگاه نکنید که چه دارند و چه هستند. هیچ کس وضعیت بهتری نسبت به شما ندارد چون کسی نمی‌تواند کاری را به خوبی شما انجام دهد. شما در مسیر خودتان قدم می‌زنید. گاهی‌اوقات یکی از دلایل اینکه با ناامنی دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که شرایط پشت صحنه خودمان را با شرایط ظاهری دیگران مقایسه می‌کنیم. به جای اینکه به صدای خودمان گوش دهیم، به صدای دنیا گوش می‌دهیم. پس دست از مقایسه کردن بردارید! به صدای درونی خودتان گوش دهید و فکرتان به کار خودتان باشد.

بهترین آرزوها و بزرگترین اهدافتان را نزدیک به قلبتان نگه دارید و هر روز برای آنها وقت بگذارید. از تنها راه رفتن نترسید و از لذت بردن از آن نهراسید. نگذارید نادانی، ناراحتی یا منفی‌بافی کسی اجازه ندهد بهترین خودتان باشید. کاری را انجام دهید که می‌دانید برای شما بهتر است چون وقتی با آرامش درونی روی یک کار خوب تمرکز می‌کنید، هیچ چیز نمی‌تواند شما را متزلزل کند.

۲) ارزش خود را در دیگران جستجو نمی‌کنند

وقتی از اینکه خودتان باشید راضی باشید، بدون اینکه مقایسه کنید یا برای تحت‌تاثیر قرار دادن دیگران رقابت کنید، هر فرد باارزشی به شما احترام خواهد گذاشت. و مهمتر اینکه خودتان هم به خودتان احترام خواهید گذاشت.

چطور باید اجازه بدهید دیگران شما را تعریف کنند؟ اگر می‌دانستید هیچکس قضاوتتان نمی‌کند چه کاری را متفاوت انجام می‌دادید؟

هیچکس حق قضاوت کردن شما را ندارد. ممکن است مردم داستان‌های شما را شنیده باشند و تصور کنند شما را می‌شناسند اما هیچوقت نمی‌توانند آنچه بر شما گذشته را احساس کنند. هیچوقت نمی‌توانند خودشان را جای شما بگذارند. پس فراموش کنید دیگران چه فکری می‌کنند یا درمورد شما چه می‌گویند. فقط روی احساسی که خودتان نسبت به خودتان دارید تمرکز کنید و به راهتان ادامه دهید.

آنها که شما را قبول می‌کنند دوستانتان هستند و آنها که نمی‌کنند می‌توانند معلم شما باشند. اگر کسی به شما چیزی می‌گوید و حقیقت دارد، این تقصیر شما نیست که حقیقت دارد. اگر کسی چیزی به شما می‌گوید و حقیقت ندارد، باز هم مشکل شما نیست زیرا حقیقت ندارد. در هر دو حالت حرفی که به شما می‌زنند مشکل شما نیست، مشکل خودشان است.

۳) برای شادی خود به افراد دیگر و اتفاقات خارجی متکی نمی‌شوند

ناراحتی در شکاف بین چیزی که الان داریم و چیزی که فکر می‌کنیم لازم داریم قرار می‌گیرد. اما حقیقت این است که لازم نیست که برای راضی و شاد بودن چیز بیشتری نسبت به آنچه الان داریم به دست بیاوریم. برای شاد بودن نیاز به اجازه هیچ کس دیگری نداریم. زندگی شما فوق‌العاده است نه به این دلیل که کسی این را می‌گوید، بلکه به این دلیل که چیز تازه‌ای به دست آورده‌اید. بخاطر اینکه تصمیم گرفته‌اید که اینطور باشد. انتخاب همیشه با خودتان است که زندگی کنید و تجربه کنید.

به محض اینکه آدم‌ها و چیزهای دیگر را برای شادی‌تان مسئول نکنید، احساس شادی بیشتری خواهید کرد. اگر الان ناراحتید، تقصیر کس دیگری نیست. خودتان باید مسئولیت کامل ناراحتی خود را بر عهده بگیرید و خیلی سریع توانایی برای شادتر شدن را به دست خواهید آورد. دست از آماده کردن موقعیتی که باعث شادی‌تان شود بردارید. فقط کافی است که عظمتی که در این لحظه از آن شما شده است را دریافته و شکرگزار آن باشید و خیلی زود موقعیت‌های عالی و مناسب برایتان فراهم خواهد شد.

بخش بهتر شادی یا ناراحتی شما به نگرش شما بستگی دارد نه موقعیتتان. حتی اگر همه چیز الان عالی نباشد، به همه زیبایی‌هایی فکر کنید که در انتظار شماست. یک دلیل خوب برای لبخند زدن همیشه فقط یک قدم از شما دور است: سعی کنید هر زمان که خواستید، دست انداخته و آن را بگیرید.
۴) خشم و کینه را در خود نگه نمی‌دارند

کاری کنید که امروز آخرین روزی باشد که اسیر ناراحتی‌های قدیمی هستید. چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است، فقط یک بخش از کتاب زندگی شماست. فقط کافی است که کتاب را ورق بزنید.

همه ما بخاطر تصمیمات خودمان و دیگران صدمه دیده‌ایم و بااینکه درد و ناراحتی ناشی از این تحربیات کاملاً طبیعی هستند، گاهی‌اوقات برای مدتی طولانی در شما می‌مانند. احساس خشم و کینه ما را وا می‌دارد که همان درد را دوباره و دوباره برای خودمان تکرار کنیم و فراموش کردن آن برایمان سخت شود.

بخشش چاره کار است. باعث می‌شود بتوانید بدون مقابله کردن با گذشته، روی آینده‌تان تمرکز کنید. برای دریافتن قدرت بی‌نهایت چیزی که در آینده اتفاق می‌افتد، باید هر چیزی که پشت سرتان است را ببخشید. بدون بخشش، زخم‌ها هیچوقت خوب نمی‌شوند و رشد فردی شما حاصل نخواهد شد. به این معنی نیست که گذشته‌تان را پاک می‌کنید یا اتفاقاتی که افتاده را فراموش می‌کنید. به این معنی است که آن درد و خشم را کنار می‌گذارید و درعوض انتخاب می‌کنید که از آن اتفاق درس بگیرید و به سمت آینده‌تان حرکت کنید.

۵) زمانی طولانی را در محافل منفی نمی‌گذرانند

مطمئناً نمی‌توانید برای باقی زندگیتان انتخاب‌های مثبت داشته باشید مگراینکه در محلی باشید که این انتخاب‌ها را برایتان راحت و طبیعی و لذت‌بخش سازد. پس با محدود کردن زمانی که با افراد منفی می‌گذرانید از روح و توانایی‌تان دربرابر آلودگی محافظت کنید.

وقتی دیگران از شما می‌خواهند که مثل یک قربانی رفتار کنید، مثلاً وقتی از ناعادلانه بودن دنیا و زندگی شکوه و شکایت می‌کنند و از شما می‌خواهند تا با آنها هم‌نظر شوید و همدردی کنید، خود را کنار کشیده و از محیط دور شوید. وقتی وارد این بازی منفی‌بافی شوید، همیشه بازنده خواهید بود.

حتی وقتی تنها هستید، یک فضای ذهنی مثبت برای خود درست کنید. برای دور کردن همه افکار منفی از خودتان، به خودتان امتیاز بدهید. یا حتی چند نمونه از این افکار که برایتان مشکل‌ساز بوده‌اند را از خودتان دور کنید تا ببینید چقدر زندگی‌تان را تغییر خواهد داد. شما هیچ نیازی به افکار منفی ندارید. همه آنها دروغ هستند و هیچ چیز را حل نمی‌کنند. تنها چیزی که به شما می‌دهند یک باور نادرست و اشتباه از خودتان است.

۶) دربرابر حقیقت مقاومت نمی‌کنند

وقتی همه زندگی‌مان را به یاد گرفتن دروغ گویی سپری کنیم درواقع گودال مرگ برای خودمان می‌کنیم. زیرا این دروغ‌ها بالاخره آنقدر در ذهنمان قوی می‌شوند که برای دیدن، گفتن و زندگی حقایقمان ناتوان می‌شویم. زندگی‌هایی که با دروغ به هم وصل شده است، خیلی زود از هم پاشیده می‌شوند. اگر دربرابر حقیقت مقاومت کنید، هر روزتان را با دروغی زندگی خواهید کرد که حقیقت آن هر لحظه افکارتان را در بر می‌گیرد. نمی‌توانید با بی‌صداقتی از شر حقایق خلاص شوید.

پس دربرابر آن مقاومت نکنید، روی آن سرپوش نگذارید، سعی نکنید آن را با فریب پنهان کنید، روحتان را براساس چیزی که مورد پسند دیگران است ویرایش نکنید. هیچ توضیحی نداشتن بهتر از یک توضیح نادرست است. قبول کردن حقیقت شجاعت و قدرت می‌خواهد اما تنها راه برای داشتن یک زندگی صادقانه و حقیقی است. هر چه که هست را بپذیرید، آن را به طور کامل در آغوش بکشید، و بخاطر احتمالاتی که ممکن است در پس آن باشد زندگی کنید.

تحریرگردید در پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ساعت 21:36 توسط دبیر کشکول نویس| |


باشگاه خبرنگاران: گاه همین پاها نشانه سلامت کل بدن بوده و گاه با مشاهده کوچک ترین علامتی روی آن می‌توان به وجود مشکلی در بدن پی برد.تغییرات دمای پا و زخم‌ها و رنگ‌های مختلف ایجاد شده روی آن می‌تواند بیانگر شرایط درونی بدن و کیفیت سلامت افراد باشد. بنابراین هرگز از ظاهر و سلامت پاهای خود غافل نشوید و بهداشت آنها را بخوبی حفظ کنید.


سردی پا و هزار و یک دلیل


شاید در اطرافیان خود کسانی را بشناسید که مدام از سردی انگشتان پاهای خود شکایت دارند و همواره مجبورند برای فرار از این سرما، حتی در منزل هم جوراب به پا کنند. این حالت می‌تواند بیانگر برخی مشکلات باشد. یکی از دلایل آن می‌تواند کاهش جریان خون در عروق باشد. مشکلات گردش خون در افراد با استعمال دخانیات، فشار خون بالا یا بیماری قلبی نیز در ارتباط است. آسیب عصبی دیابت کنترل نشده در مبتلایان به این بیماری نیز می‌تواند باعث سرد شدن انگشتان پاها شود. کم‌کاری تیروئید و کم‌خونی از دیگر دلایلی است که می‌توان برای این مشکل به آن اشاره کرد.

پای دردناک

اگر بعد از یک روز طولانی، احساس خستگی بسیاری در پاهای خود داشته باشید، نخستین فکری که به نظرتان می‌رسد این است که کفش‌هایتان را مقصر اصلی بدانید.ولی در برخی موارد پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند علت اصلی این دردها نیست بلکه شکستگی‌های تنشی استخوانی نیز می‌تواند چنین دردهایی ایجاد کند که به دنبال ورزش‌های شدید و پرجنب و جوش از قبیل بسکتبال و ورزش دوومیدانی ایجاد می‌شود. استخوان‌های ضعیف ناشی از پوکی استخوان بخصوص در زنان، احتمال این قبیل دردهای ناحیه پا را افزایش می‌دهد.

انگشتانی قرمز، سفید و آبی رنگ

گاه انگشتان پاها یا دست‌ها تغییر رنگ داده و سفید، قرمز یا آبی می‌شوند. این حالت‌ها نشانه بیماری سندرم رینود است که باعث تغییر انگشتان به رنگ سفید، سپس آبی و در نهایت قرمز می‌شود و بعد به رنگ طبیعی خود برمی‌گردد.این بیماری به طور ناگهانی به نازک شدن عروق منجر می‌شود. استرس یا تغییرات ایجاد شده در درجه حرارت بدن، از جمله عوامل بروز چنین حالتی است که مشکل خاص دیگری را ایجاد نمی‌کند. سندرم رینود ارتباط مستقیمی با التهاب روماتیسمی مفاصل و مشکلات تیروئید دارد.

درد پاشنه

یکی از شایع‌ترین دردهای ناحیه پا، درد پاشنه است که غالبا به دنبال التهاب غلاف کف پایی ایجاد می‌شود. التهاب محل اتصال رباط به استخوان پاشنه اصلی‌ترین علت درد پاشنه است. این درد معمولا ابتدای صبح و بلافاصله پس از برخاستن از رختخواب و اعمال فشار روی آن آغاز می‌شود. التهاب مفاصل، ورزش شدید و انتخاب کفش نامناسب از جمله علل بروز درد پاشنه است که اغلب به التهاب تاندون منجر می‌شود. علاوه بر این، در موارد نادر، تحریک شدن یا احساس تیر کشیدن در انتهای پاشنه، عفونت استخوان، تومور یا شکستگی نیز می‌تواند از علل بروز دردهای پاشنه به شمار رود.

کشیدن پا روی زمین

نخستین علامتی که در پاها به چشم می‌خورد، نحوه راه رفتن فرد است. فاصله بیش از حد پاها یا کشیدن پا روی زمین از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشت. یکی از دلایل اصلی کشیدن پا روی زمین می‌تواند کاهش حس طبیعی و حساسیت اعصاب پا باشد که از طریق آسیب به اعصاب محیطی ایجاد می‌شود. حدود 30درصد از این موارد با بروز بیماری دیابت ارتباط تنگاتنگی دارند. آسیب عصبی نیز به دلایل مختلفی مانند عفونت، کمبود ویتامین و اعتیاد به مصرف الکل ممکن است ایجاد شود ولی در بسیاری از موارد علت آسیب وارد شده به عصب ناشناخته باقی می‌ماند.

برجسته شدن ناخن‌ها

در چنین حالتی، شکل ناخن‌ها یا حتی انگشتان پا تغییر کرده و انحنای رو به بیرون پیدا می‌کند و گنبدی شکل می‌شود. بیماری‌های ریوی از شایع ترین علل زمینه‌ای بروز این مشکل است ولی از سوی دیگر، بیماری‌های قلبی و انواع عفونت‌ها نیز می‌توانند باعث تغییر شکل ناخن‌ها و انگشتان پا شوند. گاهی این تغییر شکل‌ها علت خاصی ندارد و عوامل ارثی و ژنتیک مقصر اصلی هستند.

پای ورم کرده

التهاب و ورم پا غالبا مشکل آزاردهنده‌ای است که به طور موقت بروز می‌کند و به دنبال ایستادن طولانی مدت یا پروازهای طولانی بخصوص در دوران بارداری بروز می‌کند. علاوه بر این، التهاب پا می‌تواند عامل بروز مشکلات جدی‌تری نیز باشد. یکی از علل آن، نقص در سیستم گردش خون است که بر اثر مشکل ایجاد شده در سیستم لنفاوی بدن یا لخته‌های خونی بروز می‌کند. اختلال کلیوی یا حتی تیروئید کم کار نیز می‌تواند عامل بروز التهاب و ورم پا شود.

سوزش پا

احساس سوزش در پا بویژه در مبتلایان به دیابت ایجاد می‌شود که از آسیب عصب محیطی رنج می‌برند. همچنین کمبود ویتامین B، بیماری مزمن کلیوی، کاهش گردش خون در پاها یا کم کاری تیروئید نیز از دلایل آن به شمار می‌رود.

زخم‌هایی که درمان نمی‌شود

زخم‌هایی که در پا ایجاد شده و براحتی درمان نمی‌شوند، علامت هشداردهنده‌ای برای مبتلایان به دیابت محسوب می‌شود. در واقع، دیابت حس لامسه پاها، گردش خون و قدرت طبیعی ترمیم زخم‌ها را کاهش داده و حتی بروز کوچک‌ترین زخمی روی پاهای این بیماران می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری برای آنها داشته باشد. در این میان، باید به زخم‌های شدیدی که احتمال عفونت دارند، بیش از سایر زخم‌ها توجه کرد. افراد مبتلا به دیابت باید مرتب پاهای خود را شسته و خشک کنند و آنها را برای مشاهده زخم‌های احتمالی بررسی کنند. درمان زخم‌های ناحیه پا به دلیل ضعف گردش خون ناشی از مشکلاتی از قبیل بیماری‌های عروق محیطی، روند کندی دارد.

درد انگشت بزرگ پا

نقرس، معمولا مفصل انگشت بزرگ پا را درگیر می‌کند و با قرمزی و التهاب همراه است.استخوان از دیگر عوامل درد و تورم انگشت پا به شمار می‌رود. سخت شدن و کاهش انعطاف‌پذیری انگشت بزرگ پا و التهاب مفاصل همراه با احساس درد شدید در استخوان این انگشت از جمله علائم این بیماری محسوب می‌شود. در مشکل دیگری که به بیماری پای ورزشکاران معروف است، به رباط‌های اطراف مفصل انگشت بزرگ پا آسیب وارد می‌شود. این بیماری، بیشتر برای ورزشکارانی که روی زمین‌های سخت بازی می‌کنند، پیش می‌آید.

درد انگشتان کوچک‌تر پا

درد ناحیه برجستگی کف پا که به انگشتان انتشار می‌یابد، علامت نوعی سندرم به نام «التهاب عصب مورتون» است که باعث نازک شدن بافت اطراف عصب می‌شود و معمولا بین انگشت سوم و چهارم قرار دارد. این بیماری در زنان 8 تا 10 برابر بیش از مردان بروز کرده و علت اصلی آن، اعمال فشار بیش از حد روی انگشتان پاست.

خارش پا

خارش و پوسته شدن پا، علائم شایع بیماری پای ورزشکاران است و نوعی عفونت قارچی به شمار می‌رود که در مردان و بین 20 تا 40 سال شیوع بیشتری دارد. واکنش به مواد شیمیایی یا هر ماده دیگری که به درماتیت تماسی معروف است، از عمده دلایل خارش، قرمزی و خشکی پا و انگشتان محسوب می‌شود. ضخیم و برجسته شدن پوست انگشتان پا نیز علامت بیماری پسوریازیس است که نوعی بیماری سیستم ایمنی به شمار می‌رود.

پنجه‌های چنگال مانند

تغییر شکل انگشتان پا به گونه‌ای که شبیه چنگال شود، معمولا با پوشیدن کفش‌های تنگ و فشار آمدن روی انگشتان پا ایجاد می‌شود که به اعصاب پا آسیب می‌زند. دیابت، اعتیاد به الکل و اختلال عصبی نیز می‌تواند باعث بروز چنین تغییر شکلی در انگشتان پا شود. در این حالت، انگشتان به سمت بالا خم شده و از برآمدگی کف پا فاصله می‌گیرند.

گرفتگی پا

دردهای ناگهانی ناشی از اسپاسم یا گرفتگی عضلات و ماهیچه‌های پا که معمولا تا چند دقیقه طول می‌کشد، بیشتر به دلیل خستگی‌های مفرط عضلانی ایجاد می‌شود. ضعف سیستم گردش خون، کم‌آبی بدن؛ نبود تعادل در میزان پتاسیم، منیزیم، کلسیم یا ویتامین D بدن از دیگر علل گرفتگی‌های ماهیچه‌ای پا به شمار می‌رود. تغییرات هورمونی ایجاد شده در دوران بارداری یا بیماری‌های تیروئید نیز نقش مهمی در بروز چنین حالاتی دارد.

رنگ زرد ناخن‌های پا

عفونت‌های قارچی ناخن‌های پا، باعث ضخیم و زرد شدن آنها می‌شود. چنین ناخن‌هایی می‌تواند بیانگر مشکلات و بیماری‌های زمینه‌ای از قبیل التهاب سیستم لنفاوی، مشکلات ریوی یا التهاب روماتیسمی مفاصل باشد.

ناخن‌های قاشقی

گاهی ناخن‌های پا تغییر شکل داده و شبیه قاشق فرو رفته می‌شوند که در بیشتر موارد به دلیل قرار گرفتن در معرض محلول‌هایی که پایه بنزین دارند به این شکل در می‌آیند. با وجود این، کمبود آهن در بدن نیز از دیگر عوامل بروز چنین حالتی در ناخن‌های پاست.

سفیدی ناخن‌ها

صدمه وارد شده به ناخن‌ها یا بیماری در هر نقطه‌ای از بدن می‌تواند به سفید شدن رنگ ناخن‌های پا بینجامد. جدا شدن قسمتی از ناخن از بستر گوشت باعث سفید شدن آن می‌شود. از سوی دیگر، آسیب‌های وارد به ناخن، عفونت ناخن یا ابتلا به پسوریازیس نیز از علل دیگر این مشکل به شمار می‌رود. اگر بخش وسیعی از ناخن پا سفید شده باشد، ممکن است بیماری جدی‌تری پیش‌رو باشد. از جمله بیماری‌های کبدی، نارسایی احتقانی قلب یا دیابت.

فرورفتگی روی ناخن‌ها

گاه مشاهده حفره یا فرورفتگی روی سطح ناخن‌ها با اختلال در رشد ناخن در ارتباط است. این مشکل در حدود نیمی از مبتلایان به پسوریازیس به چشم می‌خورد. مواردی که اشاره شد، نشان می‌دهد نباید به کوچک‌ترین علامتی در بدن بی‌توجه بود و حتی تغییر شکل یا رنگی ساده را نیز به دقت باید بررسی کرد تا در صورت وجود مشکل یا بیماری خاص، در کمترین زمان ممکن بتوان درمان مناسبی را برای آن اتخاذ کرد.

تحریرگردید در یکشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ساعت 10:18 توسط دبیر کشکول نویس| |

کاهش حجم كتاب درسي رياضي هفتم

در تاريخ 16 بهمن ماه به تصويب نهايي رسيد.

فصل هاي 9 و 10 كتاب، به عنوان فصل هايي

براي مطالعه آزاد اعلام شدند.

با توجه به اين تغيير، بارم بندي جديد رياضي پايه هفتم

به همراه متن نامه وزارتي،

را در بخش ادامه مطلب می توانید دانلود کنید.


تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ساعت 21:1 توسط دبیر کشکول نویس| |


آيا مي دانيد عدد بسيار اول به چه عددي مي گويند؟ 

عدد 373 همان عدد مورد نظر است .


از هر طرف به آن نگاه كنيد عدد اول است. اگر يك رقم يك رقم در نظر بگيريم

هر رقم يك عدد اول است. و همينطور اگر دو رقم د و رقم در نظر بگيريم

باز هم اعداد اول داريم. و خود عدد هم كه سه رقمي است نيز عددي اول است.

پس به اين عدد ، عدد بسيار اول مي گوئيم .


باتشکر از وبلاگ تفکر ریاضی

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ساعت 21:42 توسط دبیر کشکول نویس| |

باسمه تعالی
چه زمانی به بالا نگاه می کنید؟
روزی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰند. ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭ را ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰند ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ نمیشود. ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ، یک اسکناس 10 ﺩﻻﺭی به پایین می‌اندازد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کند. ﮐﺎﺭﮔﺮ 10 ﺩﻻﺭ ﺭا ﺑﺮمی‌دارد ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ می‌گذارد ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند مشغول کارش می‌شود. ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ 50 ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻔﺮستد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند پول را در جیبش می‌گذارد.


ادامه مطلب
تحریرگردید در جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ساعت 9:57 توسط دبیر کشکول نویس| |

متن خبر منتشر شده در پایگاه کیفیت بخشی به فرآیند آموزش درس ریاضی


طی تماس تلفنی که پایگاه ریاضی در هفته های گذشته با جناب آقای امیری رییس گروه ریاضی دفتر تالیف داشته است بعد از انعکاس مشکلات دبیران در تدریس کتاب ریاضی هفتم، از جمله کمبود وقت، ایشان خبر دادند که قرار شده دو فصل 9و10 به عنوان مطالعه آزاد در نظر گرفته شود و برای آموزش به کتاب هشتم  منتقل شود.( البته تاخیر در اطلاع رسانی بدین خاطر است که این خبر غیر رسمی بوده و بعد از گذشت دو هفته بخشنامه آن هنوز در مسیر مستند سازی است و بعد از دریافت بخشنامه قطعی خواهد شد) ضمنا قرار شده است بعد از قرار دادن ساختار کتاب هشتم روی سایت دفتر تالیف، پیش نویس هر فصل کتاب پس از  آماده شدن، برای نقد و بررسی در سایت قرار گیرد. کتاب هفتم نیز با تغییراتی در این ماه برای چاپ مجدد خواهد رفت. البته دبیر پایگاه ریاضی نیز به عنوان یکی از اعضای شورای برنامه ریزی کتاب هشتم در جلسات شورا حضور خواهد داشت.


Riazi7.ir

تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ساعت 20:59 توسط دبیر کشکول نویس| |

کتاب ریاضی پایه هشتم که برای 4 ساعت آموزشی (50 دقیقه تدریس، 10 دقیقه استراحت) طراحی شده است . دارای 10 فصل و 36 درس می‌باشد. با توجه به پیشنهاد تغییراتی در پایة هفتم و تبدیل آن به 9 فصل ، محتوای کتاب هشتم نیز براساس همان تعداد دروس برنامه‌ریزی شده است. هر یک از فصل‌های کتاب‌ یا یک صفحة عنوانی شامل یک تصویر و یک نقش انگیزه بخش آغاز شده و هر درس در 3 صفحه ارائه می‌شود. در پایان هر فصل نیز یک صفحه مرور فصل قرار می‌گیرد. تمرین‌های دوره‌ای نیز پایان فصل هایی با شماره زوج(2،4،6،8،10)  در دو صفحه کار خواهد شد. به این ترتیب کتاب شامل تعداد صفحات و دروس به شرح زیر است:

صفحات عنوانی شروع فصل              10 = 1*10

صفحات مرور فصل                                            10= 1*10

تمرینات دوره‌‌ای                                                                10=2*5

متن درس                                                                             108= 3 *36

لازم به توضیح است که صفحات ذکر شده برای دروس براساس قطع رحلی است. در صورتی که قطع کتاب به وزیری تغییر کند هر درس در 4 صفحه ارائه می‌شود. بنابراین تعداد صفحات کتاب در قسمت دروس به 144 = 4* 36 تغییر خواهد کرد.

جهت مشاهده سرفصل ها و بخش های کتاب هشتم ادامه مطلب را مشاهده کنید .ادامه مطلب
تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ساعت 20:57 توسط دبیر کشکول نویس| |


1-نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا


2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا


3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا


4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا
تحریرگردید در سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ساعت 19:28 توسط دبیر کشکول نویس| |

Design By : Night Melody


Online User